Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

20-03-2017

Radoša pieeja latviešu valodas mācīšanā


Š.g. 14.martā Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē notika pieredzes apmaiņas pasākums vadītāju vietniekiem „Mūsdienīga pieeja latviešu valodas mācīšanā pirmsskolā”. Pasākuma mērķis bija prezentēt pašizstrādātos materiālus latviešu valodas mācīšanā pirmsskolas vecuma bērniem.

            Pasākums tika atklāts ar muzikālu priekšnesumu, ko izpildīja mūsu iestādes mazais “Cālis”. Vadītājas vietniece un pirmsskolas izglītības latviešu valodas skolotāja Anita Laurena akcentēja septiņas prasmes, kurām, pēc pedagoģes domām, būtu jāraksturo mūsdienu pedagogs. Prasme strādāt ar informāciju un informācijas tehnoloģijām, prasme būt kritiskam un izvērtēt, prasme atbalstīt, prasme risināt jautājumus un problēmas, prasme sadarboties un komunicēt, kā arī prasme būt radošam un pašizglītoties – septiņas prasmes, kas padara mūsdienu pedagogu par krāsainu un daudzveidīgu varavīksni.

            Pasākuma laikā klātesošie tika iepazīstināti ar A.Laurenas pašizstrādāto burtu dziesmu grāmatu „Burtu dziesmu kamoliņš”, kura paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem latviešu alfabēta burtu mācīšanā. Grāmatā ir pedagoģes pašsacerēti dzejoļi un zīmētas ilustrācijas. Sadarbībā ar mūzikas skolotāju Nataļju Lazareviču, kura uzrakstīja katram dzejolim mūziku, un pirmsskolas izglītības skolotāju Ingu Sivicku, kura ir iedziedājusi skanīgās burtu dziesmiņas, ir tapis arī disks ar iedziedātām burtu dziesmām. Arī pasākuma dalībniekiem bija iespēja klātienē izdziedāt dažas burtu dziesmiņas. Pasākuma ietvaros tika prezentēts četru stāstu grāmatas „Krāsainie piedzīvojumi” stāsts par vasaru „Dzeltenās Saulītes diena” kā ierakstīts stāsts ar kustību elementiem, izmantojot IKT.

2017.gada sākumā iestāde piedalījās Lietuvas organizētajā starptautiskajā projektā „Augam kopā ar grāmatu”, kura mērķis bija audzināt bērnos cieņu pret grāmatu kā vērtību. A.Laurenas izstrādātā grāmata „Iepazīstam krāsas kopā” tika prezentēta Lietuvā. Šī pasākuma laikā grāmata tika atspoguļota, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Noslēgumā pedagoģes pašsacerēto dzejoļu krājums „Jautrā ciparu mājiņa” tika izdziedāti karaokes veidā, visiem klātesošajiem sadziedoties.

Paldies pasākuma apmeklētājiem par veltīto laiku, uzmanību un atbalstu!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

vadītāja

Ināra Andrijauskiene
Atpakaļ