Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

20-03-2017

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bulgāriju


            Jau otro gadu Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” veiksmīgi īsteno Erasmus+ KA2 starptautisko skolu partnerības projektu „Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā”, kura galvenais atbalsta virziens ir sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa starp Eiropas valstīm.

          No š.g. 5.marta līdz 11.martam Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” delegācija: iestādes vadītāja A.Dubovska, projekta koordinatore, vadītājas vietniece izglītības jomā N.Kozireva un pirmsskolas izglītības skolotāja J.Makejeva devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bulgārijas pirmsskolas izglītības iestādi “Детска градина 79 "Слънчице"“ Sofijā.

           Pieredzes apmaiņas seminārā Bulgārijā piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji. Tika gūts ieskats, kā Bulgārijas galvaspilsētā pirmsskolas izglītības iestādē notiek pedagoģiskais process, kā tiek izmantota materiālā bāze (katrā grupā ir dators, projektors un interaktīvā tāfele), kā arī gūtas jaunas idejas turpmākajam darbam mūsu pirmsskolas izglītības iestādē.

         Katras darba dienas nogalē bija kultūras vakars, kurā projekta partneri varēja prezentēt sevi, savas valsts tradīcijas, tradicionālos ēdienus un dejas.

       “Ābelītes” pārstāvji pateicās Bulgārijas partneriem par teicami organizēto un pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā.

         Protams, tikšanās projekta ietvaros nav atpūta, jo projekta vadītāji sanāksmēs analizēja jau paveikto, vēroja katras partnervalsts mājās paveikto – prezentācijās “Kustību rotaļu izmantošana mācību procesā”, plānoja noslēguma braucienu uz Franciju, kā arī uzsāka gatavot projekta atskaites, kas jāievada Mobility Tool. Šobrīd notiek nopietna gatavošanās pēdējai tikšanās reizei, kas notiks Francijā un kur paredzētas nopietnas diskusijas par Eiropas izglītību un par projekta īstenošanas rezultātiem.

 

         Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā” līdzfinansē Eiropas Savienība.

         Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

11.pirmsskolas izglītības iestādes

vadītāja vietniece izglītības jomā,

projekta koordinatore

Nataļja Kozireva
Atpakaļ