Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

16-02-2017

Atbalsta pieredzes apmaiņas seminārs “Dalība eTwinning projektos”


Š.g. 10.februārī Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotājas Ligita Kostina un Svetlana Liščinska Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes telpās vadīja atbalsta pieredzes apmaiņas semināru “Dalība eTwinning projektos”. Semināru apmeklēja pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un vadītāju vietnieki izglītības jomā, kuriem nav praktiskas pieredzes eTwinning projektu īstenošanā.

Abas skolotājas ir realizējušas sešus projektus, par kuriem ir saņemti Eiropas Kvalitātes sertifikāti. Pašreiz skolotāja S.Liščinska realizē trīs eTwinning projektus, bet skolotāja L.Kostina – četrus projektus.

S.Liščinska iepazīstināja klātesošos ar iespējām, ko sniedz dalība eTwinning projektos – sadarbība starp izglītības iestādēm starptautiskā mērogā, dalīšanās pieredzē un pieredzes gūšana, audzēkņu un viņu vecāku iesaistīšana utt.

Abas skolotājas iepazīstināja klausītājus ar saviem jau realizētajiem un šobrīd aktīvajiem projektiem, to mērķiem, uzdevumiem, projektu gaitu, gala rezultātiem.

L.Kostina sniedza praktisku konsultāciju, kā iereģistrēties eTwinning, meklēt projektus, pieteikties dalībai.

Abas skolotājas piedāvāja arī turpmāku sadarbību un atbalstu eTwinning projektu realizācijas jautājumos.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

20.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece

D.Vilmane
tālr.65443503
Atpakaļ