Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

13-02-2017

Erasmus+ projekta vizīte Lietuvā


Š.g. 8.-10.februārī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) komanda viesojās Lietuvā, Viļņā, J.Basanavičus proģimnāzijā, kur notika kārtējā projekta vadības grupas sanāksme. DPIP īsteno Erasmus+ projektu "ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības institūcijām" ("Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions" nr.2015-1-SK01-KA201-008937), kurš strauji tuvojas noslēgumam. Daugavpils pilsēta atbalsta mācību programmu ISVA – Integrēta satura un valodas apguve (angliski – CLIL Content and Language Integrated Learning), tādēļ īsteno projektu, kura gaitā notikusi labās prakses apmaiņa, mācību materiāla izstrāde, notiek gatavošanās starptautiskai ISVA īstenošanas konferencei.

J.Basanavičus proģimnāzijā projekta viesi tika svinīgi sagaidīti ar skolēnu sagatavotu koncertu. Mūzikas skolotāja, kas veidoja koncerta programmu, ir arī viena no skolotājām, kas vada ISVA stundas un mūzikas priekšmetu māca franču valodā. Tā bija iespēja vērot mūzikas un matemātikas stundas, diskutēt par to pasniegšanas niansēm. Skolās konstatēts, ka, lai veiksmīgi apgūtu svešvalodu, ar valodas stundām vien nepietiek, valoda jālieto arī papildus. Tā radusies ideja par citu priekšmetu pasniegšanu svešvalodā. Tādējādi ieguvēji ir ne tikai jaunieši, bet arī skolotāji, kas apgūst svešvalodu un pilnveido savas prasmes. Kultūras programmas ietvaros bija iespēja apmeklēt Viļņas Universitātes bibliotēkas krājumus, kur aizraujošas ekskursijas laikā varēja iepazīt Baltijas grāmatniecības pirmsākumus.

Projekta mājaslapā var pieteikties konferencei par ISVA pasniegšanu Eiropā, kas notiks š.g. 27.-28.aprīlī Slovākijā: http://www.educlil.eu/index.php/international-conference. Plānots, ka šajā pašā mājaslapā varēs patstāvīgi apgūt ISVA kursu sev piemērotā tempā un atbildot pareizi uz jautājumiem, arī saņemt apliecību.

 

Uzziņai par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes īstenoto projektu un ISVA:

Erasmus+ sadarbības projekta koordinatori- Slovākijas, Filozofa Konstantīna Universitāti Nitrā sadarbībā ar Trnavas augstskolu, projekta partneri – J.Basanavičus proģimnāziju Viļņā, Lietuvā, un Alstromeras vidusskolu Zviedrijā (The Alstromer Upper Secondary School), A.Manzoni Valsts licejs (Caserta, Liceo Statale A.Manzoni di Caserta) Kasertā, Itālijā. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, kas ir šī projekta partneris Latvijā, atbalsta ISVA mācību programmu Daugavpilī.

Projekta gaitā uzsācis darbību portāls www.educlil.eu, kur pakāpeniski tiek izvietota informācija par ISVA metodiskajiem jaunumiem, stundu plāni un idejas darbam.

Svešvalodu, parasti – angļu valodas, apguve integrēti citos mācību priekšmetos ir plaši izplatīta Daugavpils skolās. Integrēta satura un valodas mācīšana ir aktuāla tēma Eiropā un ir efektīva un praksē pieradījusi savu nozīmību. Parasti ISVA Daugavpils pašvaldībā notiek stundās, kuras vada 2 pedagogi: priekšmeta un svešvalodas skolotājs, pasniegšana ļauj apgūt kvalitatīvi svešvalodu arī priekšmeta skolotājam un atraisīt lietot svešvalodu skolēnos dažādos priekšmetos. ISVA pamatprincips ir tieši rosināt skolēnus sākt runāt svešvalodā kopā ar skolotāju, nedomājot par kļūdām, izrunu, ko parasti izlabo svešvalodas stundās. Sākotnēji, 2005.gadā, tas Daugavpilī aizsākās kā kopīgs projekts starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un Britu padomi. Pēc tā beigām Daugavpils pašvaldība turpina atbalstīt tās skolas un pedagogus, kas strādā pēc šīs metodikas. Tādējādi Daugavpilī šo vērtīgu pieredzi tika izlemts izmantot, lai iesaistītos starptautiskā projektā.

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības institūcijām” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode 
t.65425102, 

evelina.balode@ip.daugavpils.lv
Atpakaļ