Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

08-02-2017

Projekta vadības grupas tikšanās Portugālē


Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) kā partneris sākusi īstenot divgadīgu Erasmus+ programmas projektu „Ar saskarsmi pret atkarībām” („HUGS NOT DRUGS” Nr.2016-1-TR01-KA201-034102), kura koordinatori ir Kirikales pašvaldības izglītības nodaļa (Turcija). Pirmā vadības grupas tikšanās notika Santa Maria da Feiras pašvaldībā (Portugāle), kura bija parūpējusies par sirsnīgas atmosfērās radīšanu viesiem partneriem no Skandiano pašvaldības (Itālija), Latvijas un Turcijas. Projekta mērķi ir apkopot dažādu valstu pašvaldības institūciju labo praksi atkarību novēršanas, atkarību izraisošo vielu (narkotikas, alkohols, tabaka u.c.) izplatīšanas nepieļaušanā izglītības iestādēs un bērnu un jauniešu vidū, kā arī izstrādāt un dalīties ar inovatīvām mācību un audzināšanas metodēm un aktivitātēm. Projektā paredzēts izglītot vietējo sabiedrību un veicināt savstarpējas sadarbības pasākumus šajā jomā, stimulēt jauniešus izvēlēties kā alternatīvu veselīgu dzīvesveidu, sporta aktivitātes. Santa Maria da Feiras pašvaldība atrodas netālu no Porto, otras lielākās pilsētas Portugālē.

Tikšanās reizē tika prezentēta projekta mājaslapa www.hugsnotdrugs.eu, kura vispirms orientēta uz palīdzību jauniešiem. Nospiežot palīdzības pogu un uzrakstot vēstījumu, ikkatrs, varēs saņemt speciālistu palīdzību no projekta partnervalstīm. Projekta vadības grupa pārsprieda projekta vadības un atskaišu iesniegšanas kārtību. Tika nolemts, ka katra partnervalsts sadarbosies arī eTwinning skolu projektu platformā, izvēloties no savas pašvaldības skolu, kas atbilst projekta prasībām. Delegācijai no DPIP bija iespēja apmeklēt skolu, kurā varēja novērot iestādes darbības nianses un inovācijas (elektroniska ēdināšanas sistēma, klašu iekārtojums, palīdzības dienests u.tml.). Viesmīlīgā uzņemšana skolā paliks atmiņā ar skolēnu koncertu, katras projektā iesaistītās valsts karogu ar sveicienu nacionālajā valodā. Tikšanās organizatori bija parūpējušies arī par kultūras programmu: tika apmeklēta korķa koka izstrādājumu ražotne, Koimbras un Aveiras pilsētas. Patīkami, ka Portugālē tiek augsti vērtētas jomas, kas ir ilgtspējīgas, ekoloģiskas. Santa Maria da Feiras simbols ir viduslaiku cietoksnis, kurš attēlots pilsētas vizuālajos materiālos un tiek īpaši saudzēts un ir iecienīts tūristu apmeklējuma galamērķis.


Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Ar saskarsmi pret atkarībām” līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Foto: projekta vadības grupa Santa Maria da Feiras pašvaldības skolā

 

Informāciju sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

eksperte projektu jautājumos 

Evelīna Balode
t.65425102, 

evelina.balode@ip.daugavpils.lv
Atpakaļ