Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

10-01-2017

2017.gads ir sācies ar apdāvināšanu


Valoda ir atslēga, ar kuru cilvēks spēj atvērt jebkuras durvis. Pirmsskolas vecuma bērna valoda ir savas attīstības pirmsākumos. Bērna valodas attīstību nosaka apkārtējā vide, galvenokārt ģimene. Ja ģimenē netiek lietota latviešu valoda, tad valodas apguvē svarīga loma ir pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem.

Š.g. 6.janvārī  Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes latviešu valodas skolotāja Česlava Celitāne dalījās savā praktiskajā pieredzē seminārā "Stāstījuma veidošana. Metodiskie ieteikumi un darba procesā aprobētie paņēmieni latviešu valodas apguvē". Semināra mērķis bija iepazīstināt pirmsskolas un sākumskolas latviešu valodas skolotājas ar paņēmieniem, kuri palīdz bērnam pirmsskolā apgūt tik sarežģītu runas veidu kā stāstījums.

Semināra pirmajā daļā skolotāja sniedza teorētisko pamatojumu par runas attīstības prasmēm, lielu uzmanību pievēršot tieši stāstītmācīšanai. Tika aplūkoti stāstījuma veidi, kurus mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādē bērni var apgūt latviešu valodas nodarbībās. Īpaši lielu interesi izraisīja praktisko nodarbību video fragmenti. Tajos semināra dalībnieki varēja novērtēt izmantojamo darba metožu un paņēmienu efektivitāti. Pedagogi pārliecinājās, ka piedāvātā attēlu (simbolu) sērija palīdz bērnam veidot teikumus noteiktā secībā, veicinot patstāvīgu aprakstošu stāstījumu.

Semināra pārtraukumā kolēģiem tika piedāvāts apmeklēt Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāju izstādi „Pašgatavotās spēles runas attīstībai”.

Otrā semināra daļa aizritēja aktīvā darbā, kur semināra dalībnieces aktīvi strādāja un mēģināja praktiski pielietot iegūtās zināšanas, izveidojot un prezentējot attēlu (simbolu) sērijas, kas bērniem var palīdzēt attīstīt stāstītprasmi.

Semināra noslēgumā pedagogi aizpildīja izvērtējuma anketas un izteica tajos atzinīgus vārdus par iegūtām zināšanām un pieredzi.

Paldies latviešu valodas skolotājai Česlavai Celitānei!

Paldies semināra dalībniekiem par interesi un aktivitāti!

Mēs jūtamies apdāvināti!

 

Informāciju apkopoja:

Daugavpils pilsētas

1.pirmsskolasizglītības iestādes

vadītāja vietniece

Kristīna Ivancova

t.28606199
Atpakaļ