Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

14-06-2016

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedalās Stratēģiskās partnerības projektā


Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogi un studenti ir viens no četriem partneriem projektā, kura pamatmērķis ir reāli nodrošināt inovācijas profesionālo disciplīnu pasniegšanā, modernizēt mācību procesu, izmantojot inovatīvu mācību vidi MOODLE. MOODLE ir modulāra objekt-orientēta dinamiska mācību vide,   jeb e-mācību, e-studiju, e-izglītības vide.

Piedāvājam projekta Polijas partnera Malgožatas  Rogaļskas  ieskatu projekta gaitā un piedāvājumus visiem, kas gatavi jauniem izaicinājumiem.

Viļņas tehnoloģijas, uzņēmējdarbības un lauksaimniecības skola ir viens no Erasmus+ projekta "Starptautiskā partnerība mācīšanas kvalitātes uzlabošanai profesionālās skolās" realizētājiem, stratēģiskās partnerības ietvaros, kas izstrādāts  „KA2 izglītība un profesionālā sagatavotība” ietvaros.

Projektu plānots īstenot laika periodā no 2014.līdz 2020.gadam.

Sadarbības partneri:

 • Ekonomikas un vispārējās izglītības kompleksa skola Nr. 6 Lomžā, Polija;
 • Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Latvija;
 • SIA „Ideāls projekts” Belostokā, Polija.

Projekta galvenais mērķis ir profesionālo izglītības iestāžu izglītības sistēmas modernizācija, izstrādājot un testējot inovatīvus mācību līdzekļus un metodes profesionālo prasmju un iemaņu apguvei. Tas tiks realizēts, ieviešot inovatīvus instrumentus profesionālo iemaņu un kvalifikāciju vērtēšanas procesā; izmantojot inovatīvas metodes mācību procesā, pielietojot jaunākās IKT, izstrādājot mācību materiālus profesionālo disciplīnu un svešvalodu pasniegšanai, kā arī izveidojot projektu savstarpēji saistītu mācību priekšmetu programmu apguvei, kurā ņems dalību visu trīs partneru–skolu studenti, izmantojot multimediju tehnoloģijas.

Projekta mērķim paredz sasniegt 5 rezultatīvus rādītājus, no kuriem atsevišķi jau ir realizēti, bet citi ir izstrādes procesā.

Ekonomikas un vispārējās izglītības kompleksa skola Nr. 6 Lomžā sagatavojusi jaunu instrumentu profesionālo iemaņu un kvalifikāciju vērtēšanai, adoptējot Moodle platformu izmantošanai mācību procesā profesionālās izglītības skolās. Neviena no skolām, projekta partneriem, līdz šim neizmantoja šo instrumentu profesionālo disciplīnu pasniegšanā. Bet  platformas mobilā versija un iespēja to izmantot planšetdatoros un telefonos, ir ne tikai inovatīva visām skolām, bet arī ļoti saistoša studentiem un skolotājiem. Šis instruments ir īpaši saistošs „ciparu tehnoloģiju” paaudzei.   Precīzas instrukcijas par platformas izmantošanu ir izvietotas Moodle platformā poļu un angļu valodā.

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola - kā projekta partneris izstrādājusi inovatīvu mācīšanas un mācīšanās metodi izmantojot Moodle platformu. Šī metode fokusējas uz mācībām, izmantojot mobilās tehnoloģijas ( d mācības un t mācības), vai „Mobilās mācības”, kas ir sinhronās un asinhronās pasniegšanas un mācīšanās metodes.

Viļņas tehnoloģijas, uzņēmējdarbības un lauksaimniecības skola  izstrādājis divus mācību kursus E- marketingā angļu un lietuviešu valodā, kas ir izvietoti uz Moodle platformas. Šie kursi sadalīti 10 tematiskās grupās:

 1. IKT attīstība un tā ietekme uz biznesu (2 daļas).
 2. Interneta ietekme un marketinga pamatkoncepcijas  (2 daļas).
 3. E-marketinga koncepcija.
 4. Marketings tiešsaistē. Tā mērķi un funkcijas.
 5. E-markentinga stratēģijas (2 daļas).
 6. Interneta vietne (2 daļas).
 7. Reklama un citi komunikācijas veidi internetā
 8. Cenas un onlain ieviešanas iespējas   (2 daļas).
 9. E-marketinga efektivitātes vērtējums.
 10. E-marketinga plāns.

Katra tematiskā grupa sastāv no teorētiskās daļas grāmatas veidā (teksts, grafiki un fotogrāfijas), interneta vietnēm, atsauksmēm uz YouTube, interaktīviem uzdevumiem studentiem,  mācību laikā iegūto zināšanu un prasmju vērtēšanas.

Katra kursa apgūšanas laikā iespējams izmantot forumu, kas nodrošina savstarpēju sazināšanās iespēju starp visiem mācībās iesaistītajiem.

Katra kursa ievaddaļā norādīti kursa  mērķi, sasniedzamo  porofesionālo prasmju uzskaitījums, kursa komponenti un prasmju vērtēšanas kritēriji. Platformā izvietoti papildus mācību materiāli valodā.

Visi kursi, kas izstrādāti projekta ietvaros pieejami brīvai izmantošanai.  http://EKONOMIK-Lomza.Moodle.org.pl/ 

Lietotāja vārds: guest_user

Parole: moodle456

2016.gada oktobrī projkta moodle platforma tiks publicēts projekta ceturtais rezultāts. Tā būs darba devēju izstrādāti trīs mācību kursi prasmju novērtēšanai. Šo projekta daļu izstrādājuši partneri no Belostokas.

Projekta dalībnieki aicina visus, kas vēlas izmntot projekta materiālus, kas pieejami uz projekta moodle platformas. Būsim pateicīgi par ikvienu ieteikumu. Pastāv iespēja apvienot interneta kursus, par šo iespēju sazinieties ar mūsu administratoru zse.lomza@gmail.com

 

Autors Malgožata Rogaļskaja, Polija
Atpakaļ