Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Sports » | Sporta ziņas

Sporta ziņas

15-02-2017

Daugavpils Vienības pamatskola – Nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla skola!


Vienības pamatskola jau otro gadu aktīvi darbojas Latvijas Veselību veicinošo skolu tīklā. Slimību profilakses un kontroles centrs mūsu darbu augstu novērtēja, un decembrī skolai tika piešķirts oficiāls statuss – Veselību veicinoša izglītības iestāde.

Mēs turpinām sekmēt skolēnu fizisko, emocionālo un sociālo veselību, attīstām skolēnos prasmes rūpēties par savu veselību, organizējot un iesaistot skolēnus veselības veicināšanas aktivitātēs.

Katru mēnesi Vienības pamatskolā tiek organizēti veselību veicinoši pasākumi, kuros tiek iesaistīti visi skolēni no 1.līdz 9.klasei.

Tradicionāli – septembris: fiziskās veselības mēnesis: šogad aktīvi sportojām kopā ar Jaunsardzes pārstāvjiem. Rīkojām dinamiskās vingrošanas pauzes stundu laikā, skolēni aktīvi piedalījās Olimpiskajā dienā, sporta skolotājas rīkoja sporta pasākumu „Lecam”. 29.septembrī aktīvi atzīmējām Pasaules sirds veselības dienu. Pasaules sirds veselības diena tika organizēta ar devīzi "Mīli savu sirdi!" Ar mērķi veicināt skolēnu informētību par sirds saslimšanām, skolas medmāsiņa radio raidījumā akcentēja veselīga uztura un aktīva dzīvesveida lomu sirds veselības saglabāšanā.

Oktobrī aktīvi atzīmējām Vispasaules putras dienu, mājturības skolotāja rīkoja pasākumu „Saputrotā putra” – skolēni veidoja putru receptes, vārīja putras un baudīja tās. Iesaistījāmies Vislatvijas putras programmā, skolēni nogaršoja dažādas putras un saņēma vērtīgas grāmatiņas par putru lietderību. Atzīmējām arī Vispasaules garīgās veselības dienu. Skolas psiholoģe ikvienu aicināja piedalīties pasākumā „Iedvesmojošais smaids” – veidoja brīnišķīgas, pozitīvisma pilnas foto Smaidu arkā, bērniem tas sagādāju milzīgu prieku un lielisku noskaņojumu.

Novembrī 1.klašu skolēni piedalījās skolas logopēdes veidotajā pasākumā „Lieli, stipri vēji pūš...” – elpošanas vingrinājumu pēcpusdiena elpošanas muskuļu nostiprināšanai pareizas skaņu izrunas veicināšanai.

Decembrī sociālo zinību skolotāja rīkoja jauku, miera, sirsnības pilnu Labestības nedēļu. Pirmdiena bija komplimentu diena, kad visas dienas garumā viens otram teicām ko mīļu. Otrdiena – uzmundrinājumu un iedrošinājumu diena, trešdiena – apskāvienu diena, ceturtdiena – smaidu diena, piektdiena – „paldies” diena!

Vienības pamatskolā ir izveidots stends, kas nepārtraukti vēsta aktuālu informāciju par dažādiem veselības jautājumiem. Atbilstoši pasākuma tēmai, skolā tiek izvietoti plakāti, atgādnes, informācija par veselības jautājumiem.

Katru dienu skolēni garo starpbrīdi var aktīvi un veselībai lietderīgi pavadīt sporta zālē, dažādas spēles tiek izvietotas gaiteņos, kas veicina izkustēšanos.

Tā veselīgās noskaņās ir pavadīts pirmais pusgads, un otrais pusgads noritēs, tikpat aktīvi veicinot veselību: janvārī skolas psiholoģe un sociālā pedagoģe rīkoja viktorīnu 5.- 6.klasēm „Veselīga un neveselīga uzvedība”. No 20.februāra līdz 24.februārim sociālo zinību skolotāja rīkos atraktīvu, izglītojošu „Smaidīgi krāsaino vitamīnu nedēļu”, lai izglītotu skolēnus par augļu lietošanas lietderību, piedāvās nogaršot tos, kā arī uzzināt, kā katra krāsa ietekmē cilvēku, un, protams, neaizmirstot, cik svarīgi mūsu veselībai ir pozitīvas emocijas – smaidīt ik dienas!

Martā sporta skolotājas rīkos sacensības „Veselīgie starti”, aprīlī sākumskolas skolotājas veltīs īpašu uzmanību veselīgas brīvā laika pavadīšanas jautājumiem skolēniem pagarinātās dienas grupā. Maijā skolēnus gaida veselīgā sadancošanās „Aerobikas dienā”. Visi šie pasākumi veicina skolēnu veselību – fizisko, emocionālo, sociālo!

 

Vēlot visiem labu veselību,

Veselību veicinošas skolas koordinatore

Vienības pamatskolā

Inga Sokolova
Atpakaļ