Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Sports » | Sporta ziņas

Sporta ziņas

15-02-2017

Dalība starptautiskajā konferencē Lietuvā


Š.g. 8.februārī pārstāvji no Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes devās uz kaimiņu valsti Lietuvu, tās galvaspilsētu Viļņu, kur notika starptautiskā konference „Aktualitātes veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu veicināšana pirmsskolā”. Konference notika Viļņas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš”, un tajā piedalījās pārstāvji no Lietuvas, Latvijas un Norvēģijas. Konferences laikā tika izanalizēts un apkopots materiāls par fizisko aktivitāšu izmantošanas iespējām pirmsskolas izglītības iestādēs. Dalībniekiem tika piedāvātas dažādas fiziskās aktivitātes un darba pieredze veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja I.Andrijauskiene uzstājās ar prezentāciju par iestādes veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu darba organizāciju bērniem ar redzes traucējumiem. Pirmsskolas izglītības skolotāja I.Sivicka iepazīstināja konferences dalībniekus ar savu darba pieredzi veselīga dzīvesveida popularizēšanā pirmsskolas vecuma bērniem. Speciālā pedagoģe I.Puķe konferences dalībniekiem novadīja praktisko nodarbību „Fiziskās aktivitātes iespējas bērna redzes uztveres attīstīšanā.” Konferences ietvaros bija iespēja iepazīties ar iestādē izstrādāto materiālu „Veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu modelis Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē”, kuru noformēja vadītājas vietniece A.Laurena un skolotāja logopēde G.Romanceviča.

Konference noritēja pozitīvā atmosfērā, tika iegūtas jaunas zināšanas un prasmes fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

pirmsskolas izglītības skolotāja

Inga Sivicka,

skolotāja logopēde

Galina Romanceviča
Atpakaļ