Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Kultūra » | Kultūras ziņas

Kultūras ziņas

10-01-2017

Baltkrievu namā pieskārās dzejas krastiem


2016.gada 20.decembrī Daugavpils Baltkrievu kultūras centrā (BKC) notika kārtējā dzejas krājuma-almanaha“Берега поэзии” prezentācija, kurā tika publicēti 27 Daugavpils gan pazīstamu, gan jaunu autoru darbi.

Pirmsziemassvētku dvēselisku noskaņojumu Baltkrievu namā radīja aizdegtās sveces, rotājumi, eglīte zāles centrā un stāvošās uz galda puķes. Taču poētiskā noskaņojuma viļņus radīja Daugavpilī pazīstamā dziesminiece Jeļena Vitkeviča, kuras izpildījumā skanēja dažas dziesmas.

Atklājot vakaru, BKC vadītāja Žanna Romanovska atzīmēja, ka Daugavpils dzejnieki ir bieži viesi Baltkrievu kultūras centrā, kur katrā radošajā sezonā notiek viņu  literārie vakari.

Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего существа. Не свои - наши мысли заставляет поэт петь внутри нас” citējot Anatoļa Fransa, teica vakara vadītāja BKC metodiķe Marija Pometjko. Viņa piebilda, ka šodien daudzi dzejnieki un dzejnieces mudinās “dziedāt” mūsu domas un dvēseli. Bet “piekļauties” dzejas krastiem palīdzēja pasākuma vadītāji, dotā krājuma autori un tie, kas darīja ļoti daudz, lai šis krājums nāktu pasaulē – Ludmila Viļuma un Pāvels Plotņikovs.

Radošu vakaru organizēja Daugavpils Krievu rakstnieku organizācija sadarbībā ar Baltkrievu kultūras centru un izraisīja ļoti lielu interesi auditorijas vidū. Liela daļa autoru ir ne tikai Latvijas Krievu rakstnieku organizācijas un tās radošās meistardarbnīcas “Ruslo” locekļi, bet arī cieši saistīti ar Baltkrieviju gan ar saknēm (piem.grāmatas galvenā redaktore Irina Strazdonika-Pļačko nāk no Baltkrievijas), gan ar draudzīgām un radniecīgām saitēm; bet Staņislavs Volodjko, Ludmila Viļuma, Pāvels Plotņikovs, Anastasija Sazankova tur piedzima un “uzņēma” garīgumu, dvēseliskumu, sirsnību un labestību tieši no baltkrievu zemes.

Šajā vakarā skanēja daudz poētisku daiļdarbu, almanaha autoru izpildījumā.Tie ir: Jekaterina Andrejeva, Vitālijs Batjuks, Jevģenijs Vetlovs, Ludmila Viļuma, Zenons Vojevodskis, Staņislavs Volodjko, Vladimirs Vrettos, Ludmila Idzāne, Jevtīhijs Konopļovs, Margarita Labonarska, Jurijs Lavriņenko, Natālija Leončuka, Ļubova Ņikiforova, Pāvels Plotņikovs, Tatjana Ruskule, Anastasija Sazankova, Marija Safronova, Tatjana Servute, Irina Strazdonika-Pļačko, Reģīna Usačova, Anatolijs Harins, Olga Jakovleva.

Un protams, dzeja vienmēr nāk ar mūziku. Tieši tāpēc, vakarā skanēja daudz muzikālu priekšnesumu J.Vitkevičas izpildījumā, savukārt liriskās un saulainas dziesmas skanēja senioru ansambļa “Spadčina” un solistu Ludmilas Viļumas un Ļubovas Kovaļovas  izpildījumā.

Bija daudz ziedu, apsveikumu un sarunu, dzērot siltu tēju. Pateicīgie klausītāji vēl ilgi atradās zālē un turpināja sarunāties, dziedāt dziesmas un lasīt dzeju.

              “Поэзия – горячий цех,

  В котором место есть для тех,

  Кто ночью и при свете дня

  Прожить не может без огня.” (Iļja Selinskis)

 

 

 

 Šīs rindiņas pilnā mērā atspoguļo mūsu dzjeniekus. Vakara noslēgumā M.Pometjko novēlēja visiem dzejniekiem tik daudz uguns viņu sirdsīs un dvēselēs, lai tas paliktu uz ilgiem laikiem: dzīvot, mīlēt, rādīt un priecēt visus apkārtējos ar jaunām dzejām un krājumiem!

Grāmatas izdošana kļuva iespējama pateicoties Krievu rakstnieku organizācijas projektam, kurš saņēma Daugavpils pilsētas domes “Nevalstisko organizāciju atbalsta fonda”

finansiālo atbalstu. Krājuma autoru kolektīvs izsaka sirsnīgu pateicību Daugavpils pilsētas domei un Baltkrievu kultūras centram par sadarbību almanaha “Берега поэзии” prezentācijas organizēšanā un novadīšanā.

        

               

Informāciju sagatavoja:

Baltkrievu kultūras centrs,

Marija Pometjko, BKC metodiķe,

t. 654 24695, 29811969, cbk@inbox.lv, www.bkc.daugavpils.lv ,

Daugavpils, Smilšu iela 92,

Kultūras pils, BKC, 305.-306.kab.
Atpakaļ