Jautājumi domei

"Meita iestājās Stradiņa universitātē. Pašvaldība piešķir stipendijas medmāsām, kas paaugstina kvalifikāciju, topošajiem ārstiem- rezidentiem. Bet studentus, kas tikai sāk apmācības pilsēta gatava atbalstīt ar nosacījumu, ja viņi atgriezīsies strādāt dzimtajā pilsētā?"

Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Sabiedrības līdzdalība »

Sabiedrības līdzdalība »

Šajā sadaļā tiek izvietota informācija par sabiedrības iespējām līdzdarboties pilsētai nozīmīgu jautājumu risināšanā un dokumentu izstrādē, par plānotajiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem un diskusijām.

Iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā ir nozīmīgi un būtiski. Daugavpils pilsētas dome dod iespēju visiem iedzīvotājiem piedalīties savas pilsētas veidošanā un lēmumu pieņemšanā, rūpējas, lai ikviens saņemtu informāciju par pašvaldības darbu.

Iedzīvotāju līdzdalība vairo informētu, aktīvu un līdzdarboties spējīgu sabiedrību, jo iedzīvotāju līdzdalība var paaugstināt iedzīvotāju atbildību un izpratni par sarežģītiem jautājumiem. Iedzīvotāju līdzdalība ļauj lēmumu pieņēmējiem pieņemt labākus lēmumus, saprotot sociālos un etniskos aspektus.

-------------------------------------------------------- 

Daugavpils pilsētas dome aicina iedzīvotājus izteikt savu viedokli jautājumā par SIA “Olympic Casino Latvia” izteikto vēlmi atvērt kazino esošajā azartspēļu vietā - Sakņu ielā 15, Daugavpilī, telpās, kur pašlaik darbojas SIA “GARKALNS” spēļu zāle. 

Aptaujas termiņš – no 08.08.2016. līdz 18.08.2016.

ANKETA


--------------------------------------------------------- 

Saistošo noteikumu projekti