Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Aktualitātes | Ielu tirdzniecība

Ielu tirdzniecība

 

Paziņojums par ielu tirdzniecību ar pašaudzētiem ziediem pašvaldības iekārtotajās pastāvīgajās vietās (sakarā ar 8.marta svētkiem)

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk tekstā - Pārvalde)  aicina tirgotājus laicīgi pieteikties pašaudzētu ziedu tirdzniecībai. Pārvalde piedāvā tirgošanai trīs  pastāvīgajās tirdzniecības vietas: Ciolkovska ielā 4, Smilšu ielā 98 A un Valkas ielā (starp Strādnieku un Bauskas ielām).

Pieteikšanās kārtība:

 1.  Pieteikumu iesniegšana

1.februāris -23.februāris (līdz plkst. 12.00)

2. Pieteikumu izskatīšana, vietu norādīšana, atļauju sagatavošana, maksājumu veikšana un atļauju izsniegšana

26.februāris – 6.marts

 

 

 

 

Līdz 23.februāra plkst.12.00 pieteikums var iesniegt DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides speciālistei Tatjanai Livčānei (Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479,), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 10.00

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

iesniegums;

- Zemesgrāmatas kopija

Pretendentam, kuram Pārvalde devusi piekrišanu dalībai tirdziņā, jāveic maksājumi[1] uz norādīto bankas kontu. Maksa 1.00 eur/par 1 dienu tirdzniecībai ar pašaudzētiem ziediem.

Tikai pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu iesniegšanas tirdzniecības dalībniekam tiks izsniegta tirdzniecības atļauja ar norādītu tirdzniecības vietu.[1] Saskaņā ar Daugavpils pilsētas saistošiem noteikumiem (14.11.2013.) Nr. 55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” 4.daļu

---------------------------------------------------------------

Paziņojums par ielu tirdzniecību ar ziediem 8.martā pilsētas mikrorajonos

(07.03.2018. - 08.03.2018.)

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” aicina tirgotājus laicīgi pieteikties ziedu tirdzniecībai pilsētas mikrorajonos.

Pieteikšanās kārtība:

1. Tirdzniecības vietas izvietojuma plāna un vizuālā risinājuma saskaņošana ar  DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieku (adrese Raiņa iela 28, Daugavpilī)

1.februāris -23.februāris (līdz plkst. 12.00)

2. Pieteikumu iesniegšana

1.februāris -23.februāris (līdz plkst. 12.00)

3. Pieteikumu izskatīšana, vietu norādīšana, atļauju sagatavošana, maksājumu veikšana un atļauju izsniegšana

26.februāris – 6.marts

 

 

 

 

 

 

Līdz 23.februāra plkst.12.00 pieteikumus var iesniegt DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” vides speciālistei Tatjanai Livčānei (Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479,), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 10.00

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

iesniegums;

-  nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības vai tai pielīdzināmu dokumentu kopijas;

- ar DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu saskaņotais vēlamais tirdzniecības vietas izvietojuma plāns.

 

Pretendentam, kuram Pārvalde devusi piekrišanu dalībai tirdziņā, jāveic maksājumi[1] uz norādīto bankas kontu. Maksa 50.00 eur/par 2 dienām tirdzniecībai ar ziediem.

Tikai pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu iesniegšanas tirdzniecības dalībniekam tiks izsniegta tirdzniecības atļauja ar norādītu tirdzniecības vietu.

IESNIEGUMS [1] Saskaņā ar Daugavpils pilsētas saistošiem noteikumiem (14.11.2013.) Nr. 55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” 4.daļu