Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

17-04-2013

Žanna Kulakova sasauca darba sanāksmi par bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātības programmas gaitu


Daugavpils Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova aicināja uz tikšanos Jaunatnes lietu departamenta vadītāju Teodoru Bikovski un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu, lai pārrunātu, kā rit gatavošanās jauniešu vasaras darba sezonai.

Pašlaik Jaunatnes lietu departaments izvērtē jauniešu pieteikumus, kuru ir 1 333. Bet šobrīd darbavietu ir 700. No 2. Līdz 26. aprīlim vecāku iesniegumus gaida skolās, kur darba vietas ir 13- 14 gadus veciem jauniešiem.

Žanna Kulakova skaidroja, ka darba tikšanās mērķis bija aktualizēt problēmas un sakārtot darbu tā, lai nebūtu neapmierinātības. Darba procesā rodas daudz jautājumu, kurus operatīvi jārisina. Domes priekšsēdētāja uzdeva Jaunatnes lietu departamenta vadītājam precizēt jaunas darba  iespējas jauniešiem, Dome gatava rast papildus finansējumu. Žanna Kulakova uzsvēra, ka jauniešu nodarbinātības programmai ir liela sociāla nozīme, tā dod papildus iespēju nopelnīt, lai sagatavotos skolai, tā ir liela palīdzība ģimenēm, īpaši šajos sarežģītajos laikos. Darbs vasarā ir arī lieliska prakse un pārbaude jauniešiem, kā strādāt darba kolektīvā. Tāpēc pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt darbavietas visiem, kuri vēlas strādāt.

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L. Korsaka.
Atpakaļ