Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

17-05-2018

Īpašuma komitejas ārkārtas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma komitejas ārkārtas sēdes

darba kārtība

2018.gada 17.maijā plkst.13.20

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

Domes sēžu zālē

 

  1. Par atļauju izbūvēt vides objektu uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 010 1208 Cietokšņa un Daugavas ielas rajonā, Daugavpilī.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte
Atpakaļ