Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

17-05-2018

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

2018.gada 17.maijā, plkst.13.30

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā Nr.151 „Par dalību projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 un priekšfinansējuma nodrošināšanu”

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska

 

 

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

4.

Par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. M.Jenbajevs
Atpakaļ