Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

16-05-2018

Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Ārkārtas

Sociālo jautājumu komitejas sēde

2018.gada 17.maijā, plkst.10.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

 

Darba kārtība:

 1. Par Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta lēmuma Nr.113 atcelšanu.

 2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā Nr.151 „Par dalību projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 un priekšfinansējuma nodrošināšanu”.

 3. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.

 4. Informācija par transportlīdzekļa iegādi.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska

 
Atpakaļ