Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

17-04-2018

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2018.gada 19.aprīlī, plkst.11.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 1. Par profesionālās izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 Ziņotājs – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” direktores vietniece izglītības jomā J.Kudiņa

 2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Futbola centrs Daugavpils” nolikumā.

 3. Par grozījumu 2017.gada 28.septembra noteikumos Nr.4 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”.

 4. Par grozījumu 2017.gada 28.septembra noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām”.

 5. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi.

 6. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vadītāja p.i. M.Jenbajevs

 7Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 8. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 9Par sadarbības līguma noslēgšanu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes izpilddirektores vietnieks K.Rasis

 10. Informatīvs ziņojums par Objekta „Vides objekts, veltīts Magdeburgas tiesību piešķiršanai Dinaburgai 1582.gadā, pie Dinaburgas Cietokšņa (būv.1580.g.) Daugavpilī” izbūvi.

 Ziņotājs – Arhitekte V.Baulina

 
Atpakaļ