Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

14-03-2018

Daugavpilī sniegs ģimenes asistenta pakalpojumu


2018.gada 5.martā Latvijas Republikas  Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā tika reģistrēts jauns Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sniegtais sociālais pakalpojums “Ģimenes asistenta pakalpojums”.

 Ģimenes asistenta pakalpojums  nodrošinās personai vai ģimenei ar bērniem atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir, ja Dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību, uz laiku līdz 12 mēnešiem. Ģimenei (personai), kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem. Atzinumu par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību var sniegt arī Bāriņtiesa, psihologs, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Ģimenes asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt:

  • līdz 4 stundām nedēļā jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
  • līdz 10 stundām nedēļā ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;
  • līdz 15 stundām nedēļā ģimenei, kurā vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem.

Pašlaik pakalpojums tiks nodrošināts 15 ģimenēm. Pakalpojumā iesaistīti 2 ģimenes asistenti, kuriem ir sociālā darbinieka kvalifikācija.

Pakalpojuma sniegšana tiks nodrošināta Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas Ģimenes ar bērniem sektorā.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir bezmaksas pakalpojums.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.
Atpakaļ