Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

14-03-2018

Sociālo jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Ārkārtas

Sociālo jautājumu komitejas sēde

2018.gada 15.martā, plkst.13.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

  1. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
  2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska

      3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

     4. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 
Atpakaļ