Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

13-03-2018

Finanšu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Finanšu komitejas sēde

2018.gada 15.martā, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2017.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks G.Kaminskis

 

 

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs A.Burunovs

 

 

3.

Par Latviešu kultūras centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

 

 

4.

Par Poļu kultūras centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Poļu kultūras centra vadītāja Ž.Stankeviča

 

 

5.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs”

vadītāja G.Bogdanova

 

 

6.

Par pašvaldības budžeta iestādes „Baltkrievu kultūras centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – pašvaldības budžeta iestādes „Baltkrievu kultūras centrs” vadītāja Ž.Romanovska

 

 

7.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” 2017.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” vadītājs A.Rudzs

 

 

8.

Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2017.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere

 

 

9.

Par Latgales Centrālās bibliotēkas  2017.gada pārskata apstiprināšanu

10.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”

11.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Izglītības un inovāciju attīstības centrs”

 

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

 

12.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

13.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

14.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

15.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

16.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

17.

Par atļauju slēgt līgumu

18.

Par atļauju slēgt līgumu

19.

Par grantu programmas „Impulss” realizāciju

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

20.

Par aizņēmuma ņemšanu

21.

Par aizņēmuma ņemšanu

22.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

23.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

24.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta vadītāja p.i. M.Jenbajevs

 

 

25.

Par apropriācijas pārdali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede E.Ugarinko

 

 

26.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde vadītāja M.Isupova

 

 

27.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

28.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrādi projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”

29.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska

 

 

30.

Par dzīvojamās mājas Aptiekas ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 nodošanu atsavināšanai

31.

Par zemes gabala Gaismas ielā 2A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

32.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte
Atpakaļ