Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

13-03-2018

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2018.gada 15.martā, plkst.11.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 1. Par grozījumiem Daugavpils 3.vidusskolas nolikumā.

Ziņotājs – Daugavpils 3.vidusskolas direktors V.Azarevičs 

 2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

  Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta vadītāja p.i.   M.Jenbajevs

 3. Par Poļu kultūras centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņotājs – Poļu kultūras centra vadītāja Ž.Stankeviča

 4. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” vadītāja G.Bogdanova

 5. Par pašvaldības budžeta iestādes „Baltkrievu kultūras centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņotājs – Pašvaldības budžeta iestādes „Baltkrievu kultūras centrs” vadītāja Ž.Romanovska

 6. Par Latviešu kultūras centra 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

 7. Par Latgales Centrālās bibliotēkas 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 8. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere

 9. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” vadītājs A.Rudzs

10. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs A.Burunovs

 11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 14. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 15. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru.

 16. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 7.decembra lēmumā „Par maksimālo Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs uzņemamo skaitu 1. un 10. klasēs 2018./2019. mācību gadā”.

 17. Par būtiskām pārmaiņām vispārējā izglītībā.

 18. Par Daugavpils pilsētas mazākumtautību skolu gatavību pāriet uz mācībām valsts valodā.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova
Atpakaļ