Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

13-03-2018

Īpašuma komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma komitejas sēdes

darba kārtība

2018.gada 15.martā plkst.10.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

Domes sēžu zālē

 

 

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par dzīvojamās mājas Aptiekas ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 nodošanu atsavināšanai.
  3. Par zemes gabala Gaismas ielā 2A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.
  5. Par iesnieguma izskatīšanu (nekustamais īpašums Arodu ielā 60, Daugavpilī).
  6. Par iesnieguma izskatīšanu (zemes gabals Kalnu ielā 27, Daugavpilī).

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

7. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.

8. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Izglītības un inovāciju attīstības centrs”.

     Ziņotājs:

    Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova
Atpakaļ