Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

13-02-2018

Finanšu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Finanšu komitejas sēde

2018.gada 15.februārī, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

1.

Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”

tehniskais direktors T.Binders

 

 

2.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

3.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

4.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

5.

Par atbalstu projektam

6.

Par atbalstu projektam

 

Ziņotājs –Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

7.

Par apropriācijas palielināšanu

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 6.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

 

Ziņotājs –Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska

 

 

9.

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

 

Ziņotājs –Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja A.Rostova

 

 

10.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

11.

Par noteikumu apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

12.

Par dzīvojamās mājas Ventspils ielā 65A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.21 nodošanu atsavināšanai

13.

Par zemes gabala Ceriņu ielā 70, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

 

 
Atpakaļ