Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

14-11-2017

Mājokļu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Mājokļu komitejas sēde

2017.gada 16.novembrī  plkst. 15.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

 

Domes sēžu zālē

 

 

Darba kārtība:

1. Par Daugavpils pilsētas domes 2017.gada ___. _________  saistošo noteikumu Nr. ___ “Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs

 
Atpakaļ