Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

14-11-2017

Īpašuma komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma komitejas sēdes

darba kārtība

2017.gada 16.novembrī plkst.10.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

Domes sēžu zālē

 

  1. Par zemes gabala Strautu ielā 28, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes vienības 18.novembra ielā 362, Daugavpilī, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
  3. Par zemes vienības 18.novembra ielā 368A, Daugavpilī, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
  4. Par zemes vienības iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  5. Par nekustamā īpašuma, Parka ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”.
  6. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 3324, Rīgas ielā 28C, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”.
  7. Par nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”.
  8. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Atmiņu lāde”.
  9. Par nekustamā īpašuma Ģimnāzijas ielā 27, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Saules stariņi”.
  10. Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 68-1A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei “Baltkrievu kultūras centrs”.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte
Atpakaļ