Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

17-08-2017

Daugavpils pašvaldībā ievieš jaunu audžuģimeņu atbalsta programmu


17. augustā Sociālo jautājumu komitejā deputāti skatīja lēmumprojektus, kas paredz grozījumus virknē normatīvo dokument un palīdzības paplašināšanu audžuģimenēm.

Mērķis ir aktivizēt audžuģimeņu darbību un uzlabot bērnu uzturēšanu audžuģimenēs. Pabalsta apmērs audžuģimenēm no pašvaldības  vienam bērnam būs 300 eiro. Tas ir otrs lielākais pabalsts starp Latvijas pašvaldībām (pēc Rīgas). Daugavpils Dome paredzēs arī jaunu pabalsta veidu Daugavpils audžuģimenēm- 600 eiro gadā bērna veiksmīgākai socializācijai. Audžuvecākiem būs krietni vairāk iespēju bērnu sūtīt uz bērnu atpūtas nometnēm, ekskursijām, pulciņiem.

Bāriņtiesa uzskata, ka Latvijā ir audžuģimeņu trūkums, tāpēc bērnam, lai nokļūtu audžuģimenē ir jāgaida rindā. Audžuvecāki izvēlas slēgt līgumus ar tām pašvaldībām, kur ir labākas sociālās garantijas. Daugavpils Bāriņtiesa ik gadu ievieto audžuģimenēs vidēji 10 bērnus. 42 pilsētas bērni šobrīd dzīvo audžuģimenēs, bet tieši Daugavpilī tādās ģimenēs ir tikai 6 bērni, pārējie brauc uz citiem Latvijas reģioniem.

“Ir jāatzīst, ka Daugavpils ģimenes ir maz informētas par audžuģimenes statusa iegūšanu. Agrāk piedāvātais pašvaldības atbalsts nav pietiekams, pabalsti nav mainījušies pēdējo 7 gadu laikā, bet izdevumi bērna audzināšanai ar katru gadu pieaug. To atzīst gan audžuvecāki, gan Sociālais dienests. No 575 audžuģimenēm Latvijā Daugavpilī ir tikai 10. Ceru, ka pateicoties jaunajai programmai 2018. gada beigās audžuģimeņu skaits Daugavpilī dubultosies un Daugavpils bērni varēs palikt dzimtajā pilsētā”, stāsta Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Marjana Ivanova- Jevsejeva.

Jaunais projekts paredz virkni iniciatīvu.

  1. Palielinās pabalstu bērna uzturēšanai līdz 170 eiro mēnesī (bija 115), mīkstā inventāra iegādei līdz 130 eiro (bija 85). Šī palīdzība sekos Daugavpils bērniem, neatkarīgi no audžuvecāku dzīvesvietas.
  2. Būs jauns pabalsta veids efektīvai bērna socializācijai un audzināšanai 600 eiro apmērā gadā. Pabalsts būs pieejams ģimenēm, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Daugavpilī. Nauda paredzēta bērna papildus izglītošanai.
  3. Būs vienreizējs pabalsts 70 eiro apmērā, ko izmaksās, kad bērnu ievietos audžuģimenē. Tas nepieciešams, lai jauniem vecākiem būtu līdzekļi pirmās nepieciešamības preču iegādei- pārtika, apģērbs.
  4. Tāpat kā daudzbērnu ģimenes, arī audžuģimenes saņems pabalstu uzsākot jauno mācību gadu. Pirmskolas izglītības audzēkņiem 25 eiro, pirmklasniekiem 50 eiro, pārējiem skolēniem 35 eiro. Šis pabalsts tiks izmaksāts visiem Daugavpils bērniem, kuri ievietoti audžuģimenēs.
  5. Šogad tiks izstrādāta speciāla sociālās rehabilitācijas programma, palielinās iespējas saņemt psihologa palīdzību.

“ Šī palīdzība ir ļoti nepieciešama tieši audžuģimenēm, jo bērniem bieži ir nopietnas problēmas ar uzvedību, dažādas psiholoģiskas problēmas, attīstības līmenis ir dažāds. Tādus bērnus audzināt ir liela atbildība, tāpēc jāpalīdz Sociālajam dienestam un speciālistiem. Kā atrast kopīgu valodu ar bērnu, kā pārvarēt krīzes situācijas, kā adaptēt bērnu kolektīvā- šajos jautājumos jābūt kompleksai pieejai un vecāku apmācībai. Audžuvecākiem arī svarīga komunikācija, pieredzes apmaiņa. Vasaras laikā pašvaldība audžubērniem nodrošinās nodarbības Dienas centrā, lai vecāki varētu atpūsties”, skaidro Marjana Ivanova- Jevsejeva.

 

Nepieciešamais finansējums šīs atbalsta programmas īstenošanai tiks atrasts Sociālā dienesta budžetā. Plānots, ka 2018. gadā audžuģimeņu atbalstam tiks rezervēti 165 000 eiro. 2017. gadā šiem mērķiem tērēs 108 000 eiro.

 

Galīgo lēmumu par jauno atbalsta programmu deputāti pieņems Domes sēdē.
Atpakaļ