Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

11-08-2017

Ar Domes lēmumu izveidota Sabiedriskā konsultatīvā padome


Daugavpils pilsētas domes sēdē 11. augustā deputāti pieņēma lēmumu par Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) izveidošanu.

Līdz šim laikam Domē pastāvēja atsevišķas darba grupas, kuru kompetencē bija dažādu sfēru jautājumu risināšana. Lai šo darbu padarītu  efektīvāku, nolemts izveidot vienotu padomi, kura palīdzēs vienkopus risināt ar pilsētas dzīvi un attīstību saistītos  jautājumus.

Padome būs Domes konsultatīva institūcija. Tās mērķis ir nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Daugavpils pilsētai nozīmīgu jautājumu risināšanā.

Padomes darbu noteiks Daugavpils pilsētas domes Sabiedriskās konsultatīvās padomes nolikums.

Padomē darbosies septiņas nodaļas:

  1. Veselības aprūpes plānošanas nodaļa;
  2. Reliģisko lietu nodaļa;
  3. Kultūras un pilsētvides nodaļa;
  4. Pilsētas ekonomikas veicināšanas nodaļa;
  5. Uzņēmēju konsultatīvā nodaļa;
  6. Sporta un aktīvās atpūtas nodaļa;
  7. Izglītības un jaunatnes konsultatīvā nodaļa.

Padomes lēmumiem būs rekomendējošs raksturs. Par darbu Padomē tās locekļi nesaņem atlīdzību. Padomes darbu vadīs Domes priekšsēdētājs. Padomes darbs notiek sēdēs, kuras būs atklātas, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.

Padomes uzdevumi: sabiedrības un pašvaldības sadarbība un informācijas apmaiņa; prioritāšu noteikšana, kuras skar iedzīvotāju vajadzības, lai tās operatīvi risinātu; uzklausīt un ņemt vērā ekspertu viedokļus pilsētai nozīmīgajos jautājumos; veicināt starptautisko sadarbību un organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus pilsētas attīstības jautājumos.

Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļiem ir tiesības piedalīties Domes vai tās pastāvīgo komiteju sēdēs un iesniegt savus priekšlikumus.

SKP sadarbojas ar nozares pārstāvjiem, Domes struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām, valsts un citu pašvaldību iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem.

 

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
Atpakaļ