Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

14-07-2017

Ievēlēti jauno komiteju priekšsēdētāji un vietnieki


14. jūlijā tika sasauktas Attīstības komitejas un Pilsētas saimniecības komiteju sēdes. Tika ievēlēti komiteju priekšsēdētāji un vietnieki.

Attīstības komitejā strādā Valērijs Kononovs, Igors Prelatovs, Līvija Jankovska, Marjana Ivanova- Jevsejeva, Inguna Kokina. Par komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Valērijs Kononovs, par vietnieku Igors Prelatovs. Nākamajā komitejas sēdē plānots izskatīt jautājumus un problēmas, kas saistītas ar pirmskolas izglītības iestāžu siltināšanas projektiem.

Pilsētas saimniecības komitejā strādā Igors Prelatovs, Valērijs Kononovs, Rihards Eigims. Mihails Lavrenovs, Aivars Broks. Par komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Igors Prelatovs, par vietnieku Valērijs Kononovs. Nākamajai sēdei jautājumi jau sagatavoti. Igors Prelatovs pastāstīja, ka tiks lemts par Ruģeļu mikrorajona infrastruktūras attīstību, par ceļu izbūvi, lai mikrorajona brīvās teritorijas būtu pievilcīgas uzņēmējiem. Tiks skatīti jautājumi par Komunālās saimniecības pārvaldes projektu aktualizāciju- tie ir pārbūves darbi Rīgas ielā, Miera ielā, Viestura ielā. Skatīs arī satiksmes drošības jautājumus.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
Atpakaļ