Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

14-07-2017

Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ārkārtas sēžu sasaukšanu


Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 57.panta pirmo daļu un 58.panta pirmo daļu, sasaucu Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) pastāvīgo komiteju ārkārtas sēdes, kas notiks Domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, šādā laikā un ar šādu darba kārtību:

 

1. Domes Attīstības komiteju – 2017.gada 14.jūlijā, plkst. 14.00.

1.1. Izsludinātās sēdes darba kārtība:

1.1.1.      Domes Attīstības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšana,

1.1.2.      Domes Attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.

 

 2. Domes Pilsētas saimniecības komiteju – 2017.gada 14.jūlijā, plkst.14.10.

2.1. Izsludinātās sēdes darba kārtība:

2.1.1.      Domes Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšana,

2.1.2.      Domes Pilsētas saimniecības priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs                                                       A.Elksniņš
Atpakaļ