Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

19-06-2017

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas sēde


Daugavpils pilsētas pašvaldības

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas

sēdes darba kārtība

 

2017.gada 20.jūnijā plkst.16.00

 

1. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102339, Balvu ielā 1C k-3 - 94, Daugavpilī, atsavināšanu un novērtēšanu.

2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000311526 Narcišu ielā 30, Daugavpilī, novērtēšanu un pārdošanu.

3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000312712 Dravnieku ielā 122E, Daugavpilī, novērtēšanu un pārdošanu.

4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000321007 Mazā Medus iela 11, Daugavpils, novērtēšanu un pārdošanu.

5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000311322 Daugavpilī, 1.Kumelīšu ielā 11, novērtēšanu un pārdošanu.

6. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283945, Butļerova ielā 1 k-3 - 42, Daugavpilī, atsavināšanu un novērtēšanu.

7. Par zemes vienības Kalnu ielā 27, Daugavpilī, iegūšanu pašvaldības īpašumā.

8. Par iesnieguma izskatīšanu.

9. Par dzīvojamai mājai Raipoles ielā 3, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala domājamo daļu privatizāciju (dzīvoklis Nr.34).

 

 

K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 215.kabinetā
Atpakaļ