Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

20-03-2017

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas sēde


Daugavpils pilsētas pašvaldības

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas

sēdes darba kārtība

2017.gada 21.martā plkst.16.00

 

 

1. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101602, Balvu ielā 1C k-6 - 225, Daugavpilī, atsavināšanu un novērtēšanu.

2. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102155, Balvu ielā 1C k-4 - 302, Daugavpilī, atsavināšanu un novērtēšanu.

3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000312118 Daugavpilī, 2.dāliju ielā 8B, novērtēšanu un pārdošanu.

4. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000310012, Salviju ielas 71 rajonā, Daugavpilī, novērtēšanu un pārdošanu.

5. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000190125, Rasas ielā 1A, Daugavpilī,  novērtēšanu un pārdošanu.

6. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, 1.Preču ielas 1 rajonā, atkārtotu pārdošanu izsolē.

7. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 86, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.21 novērtēšanu un pārdošanu.

8. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.51 novērtēšanu un pārdošanu.

9. Par dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 novērtēšanu un pārdošanu.

 

K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 215.kabinetā
Atpakaļ