Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

17-02-2017

Klientu apkalpošanas centrs Lāčplēša ielā 39 pieņem vairāk nekā 200 iesniegumu dienā


Elektroniskā rindas regulēšanas sistēma Q-net, kura ir uzstādīta jaunajā Sociālā dienesta Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša iela 39, ļauj veikt ikdienas klientu apkalpošanas procesa monitoringu un analizēt statistiku.

2017.gada 14. februārī, otrajā Centra darbības dienā, klientiem tika izsniegti 200 taloni, bet sociālie darbinieki paspēja  pieņemt  170 cilvēku.  Pārējiem 30 klientiem tika piedāvāts pieteikties pieņemšanai  citā dienā. Bet papildus šiem 170 klientiem, 14. februārī tika pieņemti bez taloniem tie klienti, kam sociālie darbinieki iepriekš norādīja atnākt uz pieņemšanu šajā dienā. Šādu klientu bija 19. Tātad, kopā  14.februārī  klātienē sociālie darbinieki pieņēma 189 klientus.  Iespēju, negaidot pieņemšanu, iesniegt  Centra infopunktā iesniegumus un izdevumu apliecinošus dokumentus medikamentu iegādes izdevumu kompensācijai izmantoja 25 cilvēki. 9 iesniegumi tika saņemti elektroniski. Tādejādi, kopā  14.februārī  Sociālā dienesta Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša iela 39 sociālie darbinieki saņēma 223 klientu iesniegumu.

Turklāt elektroniskā sistēma  ļauj redzēt vidējo klientu gaidīšanas laiku rindā un vidējo klientu apkalpošanas laiku. 14. februārī vidējais gaidīšanas laiks bija 1 stunda 40 minūtes, bet vidējais klienta apkalpošanas laiks - 15 minūtes. Bez tam, var redzēt statistiku, proti, pēc kādiem sociālās palīdzības veidiem vēršas klienti. 14. februārī visvairāk klientu vērsušies pēc  atlaižu kartēm braukšanai sabiedriskajā transportā - 57 cilvēki. Vidējais šādu klientu apkalpošanas laiks – 4 minūtes.

15. februāra  rezultāti : tika izsniegti 159 taloni un klātienē tika pieņemti visi šie klienti. 9 klienti atnāca pēc iepriekšējās vienošanās,  iesniedza iesniegumus infopunktā  35 cilvēki. Elektroniskos iesniegumus šajā dienā iesniedza 16 klienti. Kopā – 219 iesniegumi.

16. februārī  tika izsniegti 157 taloni , pieņemti visi. Atnāca pēc vienošanās 5 klienti,  iesniedza iesniegumus infopunktā  37 cilvēki. Elektronisko pieteikumu  - 10. Kopā - 209 iesniegumi.

2017. gada statistika - no 1. janvāra līdz 16.februārim  tika saņemti  9043 iesniegumi,  no tiem jau ir atbildēts uz 7093 iesniegumiem.

Iesniegumu raksturojums :

  • atlaižu kartēm braukšanai  sabiedriskajā transportā (no tiem, kam apritēja 63 gadi pēc 01.01.2017.) – 1675
  • trūcīgās ģimenes/personas statusam  –  663
  • maznodrošinātās ģimenes/personas statusam   – 826
  • veselības aprūpes pabalstam  – 596
  • atbalstam veselības aprūpes izdevumu segšanai – 50
  • dzīvokļa pabalstam

-       komunālo pakalpojumu apmaksai - 916

-       siltumenerģijas apmaksai – 1446

-       kurināmā (malkas) iegādei– 436

  • pirts pakalpojumiem – 788
  • materiālajam  atbalstam – 306
  • E-iesniegumu – 330

Sociālais dienests aicina klientus aktīvāk pieteikties sociālajai palīdzībai  elektroniski. To var darīt gan individuāli, gan ar divu Klientu apkalpošanas centrs darbinieku palīdzību, praktiski, bez rindas. Lai noformētu iesniegumu elektroniski, līdzi jābūt internetbankas kodu kartei.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” informē, ka Sociālā dienesta Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša iela 39 klientus pieņem  pēc šāda grafika : 

 

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30

Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Piektdiena   8.00 -12.00  (pēc  iepriekšējā  pieraksta  pie konsultanta  klātienē vai pa tālr. 654-49907 vai 654-49908)

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.
Atpakaļ