Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

11-01-2017

Par dzīvi Daugavpilī un pašvaldības darbu iedzīvotāji snieguši pārsvarā atzinīgus vērtējumus


Pēc Daugavpils Domes pasūtījuma Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs “SKDS” 2016. gada novembrī veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju attieksmi  pret dzīvi Daugavpilī un pašvaldības darbu.

Vairākums iedzīvotāju (67%) Daugavpils Domes darbību kopumā vērtē pozitīvi, bet negatīvi vērtē 27% aptaujāto iedzīvotāju.

Kā labākos Daugavpils Domes darbus pēdējā gada laikā iedzīvotāji min dažādus labiekārtošanas darbus. Respondenti minēja ielu stāvokļa uzlabošanu, zaļo zonu, laukumu labiekārtošanu, bērnu laukumu ierīkošanu. Nākamās biežāk minētās jomas, kurās iedzīvotāji pamanījuši veiksmīgu darbu ir sociālo jautājumu risināšana un satiksmes jautājumu risināšana.

 Respondenti visbiežāk par aktuālākajām problēmām atzina nodarbinātības jautājumu.

Saistībā ar uzņēmumu darbu atzinīgākie vērtējumi sniegti par AS “Daugavpils satiksme”, SIA “Daugavpils ūdens” un SIA “Labiekārtošana-D” darbu.

Aptaujas dati liecina, ka iedzīvotāji Daugavpils pilsētas domes darbu gandrīz visās uzskaitītajās jomās atzinīgi vērtējuši biežāk nekā snieguši kritiskus vērtējumus. Izņēmums ir divas jomas: veselības aprūpes iestāžu pieejamības  nodrošināšana un uzņēmējdarbības sekmēšana, ko iedzīvotāji kritiski vērtējuši biežāk nekā snieguši atzinīgus vērtējumus.

Vairāk nekā 2/3 aptaujāto apmierina Daugavpils Domes darbs šādās jomās: rūpes par kultūras dzīvi (85%), skolu ēku uzturēšana (77%), centralizētās siltumapgādes nodrošināšana (76%), sabiedriskās kārtības nodrošināšana (76%), ielu apgaismojums (74%), sporta un veselīga dzīvesveida veicināšana (72%).

Dzīve Daugavpils pilsētā kopumā apmierina 75% no aptaujātajiem, bet 24% atbildēja, ka viņus dzīve pilsētā neapmierina. To, ka pēdējo 3 gadu laikā dzīve Daugavpilī ir kļuvusi labāka, minēja 59% aptaujāto.

Daugavpils Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.
Atpakaļ