Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

09-01-2017

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde


Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2017.gada 12.janvārī plkst.14.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs”

vadītāja Regīna Osmane

 

2.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam „Ar saskarsmi pret atkarībām”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

 

3.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils vingrošanas skola „Harmonia”

 

 

4.

Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi

 

5.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 13.novembra lēmumā Nr.529 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs Aleksejs Burunovs

 

6.

Par grozījumiem Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā

Daugavpils Bērnu un  jaunatnes sporta skolas direktors Imants Utināns

 

7.

Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Olga Jesse

 

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja Lilija Žuromska

 

9.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām”

 

 

10.

Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore Inga Goldberga

 

11.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

 

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296

 

13.

Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

14.

Par zemesgabalu pieņemšanu dāvinājumā

 
Atpakaļ