Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

06-01-2017

Noslēgusies pretendentu piedāvājumu vērtēšana par jaunu tramvaja vagonu piegādi


AS “Daugavpils satiksme” 2016.gada sākumā izsludināja atklātu konkursu „Tramvaju vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstības Daugavpils pilsētā ietvaros”, identifikācijas Nr. ASDS/2015/106 KF. Pieteikumus konkursa “A” daļā iesniedza četri pretendenti.

Iepazinusies ar visiem pretendentu pieteikumiem AS “Daugavpils satiksme” iepirkumu komisija 2017.gada 5.janvārī  pieņēma lēmumu konkursa “A” daļā piešķirt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu piegādātāju apvienībai ОАО ”Управляющая компания Холдинга ”Белкоммунмаш”” (reģ.Nr.100205408, juridiskā adrese Perehodnaja iela 64, Minska, 220070, Baltkrievijas Republika) un SIA “VIRTUS SV” (reģ.Nr.40003601516, juridiskā adrese Lomonosova iela 9B, Rīga, LV-1019)  par summu 2 094 400,00 (divi miljoni deviņdesmit četri tūkstoši četri simti euro un 00 centi)  bez PVN. Piegādātāju apvienības ОАО ,”Управляющая компания Холдинга “Белкоммунмаш””  un SIA “VIRTUS SV”  piedāvājums atbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām un  ir atzīts par viszemāko cenu. Piedāvājums paredz 8 četrasu tramvaja vagonu iegādi.

Ņemot vērā pieejamo finansējumu pārējās konkursa daļas tiek slēgtas bez rezultāta.

Atbilstoši Atklātā konkursa nosacījumiem pretendentiem  15 darba dienu laikā, pēc lēmuma saņemšanas ir  tiesības iesniegt iesniegumu par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 77.panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojam. Līdz ar to esošajā stadijā nevar uzskatīt, ka iepirkumu procedūra ir noslēgusies.

 

Informāciju sagatavoja:

AS “Daugavpils satiksme” valdes locekle Sabīne Šņepste

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
Atpakaļ