Jautājumi domei

"Kurās pilsētas vietās var tirgot  pašaudzētus ziedus, meža un dārza ogas?    "

Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Dokumentu un iesniegumu paraugi

Dokumentu un iesniegumu paraugi

Iesniegumi vadībai:

- Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam R. Eigimam

- Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam I.Prelatovam

- Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Zdanovskim

 

- Daugavpils pilsētas domes izpilddirektorei I. Goldbergai

- Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniecei Ž.Kobzevai 

----------------------------------------------------------------------------------------------
Iesniegumi plānošanas un būvniecības jautājumos:

- Iesniegums departamentam

- Paskaidrojuma raksts

- Apliecinājuma karte

- Būvniecības iesniegums

- Akts

- Būvatļauja

- Apliecinājuma paraugi

- Būvatļaujas pielikums

- Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

- Iesniegums par zemesgabala izmantošanas mērķa maiņu 

- Iesniegums par zemes ierīcības projekta uzdevuma sagatavošanu

- Iesniegums par adreses piešķirsanu vai apstiprinašanu

- Iesniegums datu saņemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai

 - Iesniegums krāsu pases izgatavošanai

 - Iesniegums reklāmas materiāla izskatīšanai un saskaņošanai

-  Iesniegums reklāmas / reklāmas objekta izvietošanas projekta izskatīšanai un saskaņošanai, izvietošanas atļaujas izsniegšanai

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Iesniegumu veidlapas nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos:

Iesniegums par pieteikšanos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu - Fiziskā persona

Iesniegums par maksāšanas paziņojuma nosūtīšanu pēc norādītās pasta adreses

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu pa e-pastu

Iesniegums par zemes nomas rēķinu saņemšanu pa e-pastu

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu - Politiski represētā persona

Iesniegums par atteikšanos saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu pa e-pastu

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Par zemes nomas līguma slēgšanu

Iesniegums par zemes nomas rēķinu saņemšanu pa e-pastu 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Publisku izklaides un svētku pasākumu, sapulču, gājienu un piketu pieteikumu veidlapas

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam konkursa kārtībā (1.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu konkursa kārtībā (2.pielikums)
Pieteikuma veidlapa dalības braucienam (3.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu dalības braucienam (4.pielikums)
Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam (5.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu (6.pielikums)
Formālo kritēriju vērtēšanas veidlapa (7.pielikums)
Kvalitatīvo kritēriju vērtēšanas veidlapa (8.pielikums)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

PIETEIKUMS LICENCES  SAŅEMŠANAI(pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem)

PIETEIKUMS LICENCES KARTĪTES SAŅEMŠANAI(pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem)

Iesniegums izziņas saņemšanai uzņēmējdarbības veikšanai, kas saistīta ar melno un krāsaino metāla atkritumu atgriezumu iepirkšanu

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Iesniegumi Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentam

IESNIEGUMI ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai 

Pieteikums atļaujas saņemšanai  pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai  pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus

PIETEIKUMS ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS NOVIETNES ATRAŠANĀS VIETAS SASKAŅOJUMA SAŅEMŠANAI

Iesniegums Daugavpils pilsētas domes saskanojuma saņemšanai kuras teritorijā paredzēta ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu ražošana (izgatavošana), remonts, glabāšana, tirdzniecība vai pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība

 -----------------------------------

PIETEIKUMS apliecinājuma saņemšanai

Par datu iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā