Jautājumi domei

"Daugavpils pilsētas dome palielināja bērna dzimšanas pabalstu- līdz 300 eiro. Lai saņemtu šo pabalstu nepieciešams bērnu reģistrēt tikai Dzimtsarakstu nodaļā? Vai ir nepieciešami papildus dokumenti? Marina Osipova"

Uzdod jautājumu!
Sākums | Vide

Vide

VIDES  POLITIKA

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība savā administratīvajā teritorijā ir vietējās varas realizētāja. Ar saviem rīkojumiem un lēmumiem tā nodrošina ilgspējīgas, veselīgas pilsētvides uzturēšanu, attīstību un sekmē iedzīvotāju labklājību.

Daugavpils pilsētas pašvaldība savu finansiālo un tehnisko iespēju robežās apņēmas pastāvīgi: 

  1. Saglabāt, uzlabot un pilnveidot drošu un draudzīgu vidi;
  2. Maksimāli samazināt negatīvo ietekmi uz vidi un piesārņojuma risku;
  3. Iesaistīt sabiedrību vides sakopšanā un saglabāšanā;
  4. Veicināt Daugavpils pašvaldības darbinieku izglītošanu un iedzīvotāju informētību par ilgspējīgas vides attīstības jautājumiem;
  5. Vides aizsardzības jomā veicināt sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijam un organizācijām;
  6. Pilnveidot un sekmet dabas resursu izmantošanas lietderību un materiālu otreizējo izmantošanu vai pārstrādāšanu;
  7. Izstrādāt Daugavpils pilsētas vides aizsardzības rīcības plānu, ar mērķi – saskaņot vides aizsardzības prasības, pārvaldības procesus  un iedzīvotāju intereses;
  8. Uz izstrādāta plāna pamata regulāri un plānveidīgi veikt vides pārvaldības sistēmas uzlabošanu.

Visas aktivitātes Daugavpils pilsetas pašvaldība veic saskaņā ar LR vides likumdošanu, citu normatīvo aktu prasībām, Vides politikas plānu Latvijai 2004.-2008.gadiem un izsradāto Daugavpils pilsētas teritoriālās attīstības plānu  2006.-2018.gadiem.