Jautājumi domei

"Sākām savākt kritušās lapas pie savas privātmājas, savākto nav kur likt, vai arī šogad būs lielie konteineri lapām? Jaunbūves iedzīvotāja    "

Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības

Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder vairāk kā 50% kapitāla daļu)

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder mazāk kā 50% kapitāla daļu)

-----------------------------------------------------------------------------------------

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME:

BUDŽETA IESTĀDES

Nr.

p.k.

Nosaukums

Vadītājs

Tālrunis

1.

Daugavpils pilsētas dome, http://www.daugavpils.lv/

Rihards Eigims

65404331

2.

Pašvaldības policija, www.police.daugavpils.lv

Priekšnieka vietnieks

Ģenādijs Kaminskis

65421500

3.

Komunālās saimniecības pārvalde

Aivars Pudāns

65476315

4.

Kultūras pārvalde, www.kultura.daugavpils.lv

Eleonora Kleščinska

65476799

5.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

www.rotkocentrs.lv  

Aleksejs Burunovs

65430234

6.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
www.visitdaugavpils.lv 

Ilona Maksimčika

65400515

7.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, www.izglitiba.daugavpils.lv         

Marina Isupova

65423110

8.

Sociālais dienests, http://www.socd.lv/

Nonna Jakubovska

65423700

9.

Latviešu kultūras centrs, www.vienibasnams.lv 

Regīna Osmane

65422763

10.

Poļu kultūras centrs, www.ckp.lv

Žanna Stankeviča

65433719

11.

Baltkrievu kultūras centrs, www.bkc.daugavpils.lv

Žanna Romanovska

65424695

12.

Krievu kultūras centrs,

http://www.russkij-dom.lv/

Geroida Bogdanova

65413237

13.

Latgales zoodārzs  http://latgaleszoo.biology.lv/

Mihails Pupiņš

65426789

14.

Latgales centrālā bibliotēka, http://www.lcb.lv/

Jeļena Šapkova

65426613

15.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, www.dnmm.lv

Ruta Ģiptere

65422709

16.

Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs   www.dpsatc.lv

Valentīns Plonis

65432176

17.

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Imants Utināns

65425346

18.

Futbola centrs Daugavpils
www.bfcdaugava.lv 

Nauris Mackevičs

 

27047360

19.

Kultūras pils www.dkp.lv

Aleksandrs Rudzs

65443809

20.

Bērnu un jaunatnes centrs "Jaunība" www.jauniba.lv

Aina Jansone

65435787

21.

“Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"””, http://www.saules.lv/

Inguna Kokina

65424576

22.

Daugavpils Valsts ģimnāzija, http://www.daugrc.edu.lv/

Gunta Mālniece

26481883

23.

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, www.dpolvsk.lv

Gaļina Smuļko

65451003

24.

Centra vidusskola, www.dcv.lv 

Jurijs Visockis

65428131

25.

Krievu vidusskola - licejs, www.licejs.lv

Irina Paura

65431224

26.

3.vidusskola, www.daug3vsk.lv 

Vitālijs Azarevičs

65423030

27.

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola www.rainisskola.lv

Larisa Koževņikova

65425312

28.

9.vidusskola, www.daug9vsk.lv

Arturs Fedotovs

65421458

29.

10.vidusskola, www.vsk10.latg.lv

Valija Salna

65432507

30.

12.vidusskola, http://www.daug12vsk.lv/

Elita Boliņa

65438952

31.

13.vidusskola, www.daug13vsk.lv 

Andžela Skutele

65436237

32.

15.vidusskola, http://www.vsk15.lv/

Anatolijs Gržibovskis

65431227

33.

16.vidusskola, www.daug16vsk.lv

Olga Dukšinska

65476141

34.

17.vidusskola, www.17vsk.dautkom.lv

Ivars Šķinčs

65432175

35.

Daugavpils logopēdiskā
internātpamatskola-attīstības centrs
www.dliac.lv

Marika Raičonoka

65442776

36.

Saskaņas pamatskola, www.saskanas.lv

Jeļena Vucēna

65425870

37.

Vienības pamatskola, http://www.vienibaspsk.lv/

Edīte Zdanovska

65420449

38.

1.speciālā pamatskola

Roberts Antiņš

65421297

39.

11.pamatskola  www.daug11psk.dautkom.lv

Ina Meldere

65441321

40.

1.pirmsskolas izglītības iestāde, www.1pii.daugavpils.lv

Vija Moiseja

65421374

41.

2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Vija Larionova

65424214

42.

3.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils3pii.lv

Žanna Stašāne

65448940

43.

4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Jekaterina Jankovska

65421352

44.

5.pirmsskolas izglītības iestāde,

www.daugavpils5pii.lv

Gaļina Golubeva

65450494

45.

7.pirmsskolas izglītības iestāde, www.7pii.daugavpils.lv

Velta Kolpakova

65448206

46.

8.pirmsskolas izglītības iestāde, www.zeltariekstins.lv

Leongina Gorbačevska

65431586

47.

9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, www.9specpii.ucoz.lv

Ināra Andrijauskiene

65426481

48.

10.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils10pii.lv

Ņina Kondratjeva

65435162

49.

11.pirmsskolas izglītības iestāde, www.zalaabelite.lv

Gaļina Dubovska

65474792

50.

12.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils12pii.lv  

Skaidrīte Rebekina

65427132

51.

13.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils13pii.lv

Jeļena Kalmikova

65431718

52.

14.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils14pii.lv

Anna Rostova

65429878

53.

15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde,

https://sites.google.com/site/15specpirmsskola/  

Nadīna Ļahoviča

65456296

54.

17.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils17pii.lv

Sima Maskaļune

65426760

55.

18.pirmsskolas izglītības iestāde, www.passacina.lv 

Jelizaveta Kazakova

65427391

56.

20.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils20pii.lv

Jeļena Gridjuško

65441056

57.

21.pirmsskolas izglītības iestāde, www.21pii.daugavpils.lv

Tamāra Kurpniece

65440407

58.

22.pirmsskolas izglītības iestāde, www.starkitis.lv

Oksana Groza

65447656

59.

23.pirmsskolas izglītības iestāde, www.mazarozite.lv

Vadims Vasiļjevs

65442794

60.

24.pirmsskolas izglītības iestāde, www.rukitis24pii.lv

Genovefa Fedorkiva

65428733

61.

26.pirmsskolas izglītības iestāde, www.ziluks.lv

Arvita Jukša

65441882

62.

27.pirmsskolas izglītības iestāde, www.manamarite.lv

Nataļja Isate

65433379

63.

28.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils28pii.lv

Jeļena Konovalova

65434035

64.

29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde, www.gwiazdka.lv

Anžela Dubovska

65429256

65.

30.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils30pii.lv

Jeļizaveta Dupaka

65430291

66.

32.pirmsskolas izglītības iestāde www.32pii.daugavpils.lv

Mārīte Grigorjeva

65434492

67.

Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde,

www.sites.google.com/site/rugelevaraviksne

Elita Sevčenko

65434451

68.

Bērnunams-patversme "Priedīte”

Ludmila Smikova

65446033

KAPITĀLSABIEDRĪBAS:

Nr.

p.k.

Nosaukums

Vadītājs

Tālrunis

1.

SIA "Daugavpils Autobusu parks" www.buspark.lv

Sergejs Mihailovs

65429245

2.

AS "Daugavpils siltumtīkli", http://www.dsiltumtikli.lv/

Andrejs Kuzņecovs

65407554

3.

SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts", www.sadzive.lv

Andrejs Jeršovs

65424769

4.

SIA "Labiekārtošana - D"

http://www.labiekartosana.lv

Mečislavs Truskovskis

65420256

5.

SIA "Daugavpils ūdens" http://www.daugavpils.udens.lv/

Ģirts Kolendo

65444584

6.

SIA  "Parkings D"

Jevģēnijs Duškevičs

65420633

7.

SIA "Daugavpils lidosta"
Operatīvā bilanse

Nikolajs Jefimovs

65404322

8.

A/s "Daugavpils satiksme", www.satiksme.daugavpils.lv  

Romans Savickis

Dmitrijs Rodionovs

65433632

9.

SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklinika"

www.zobi.daugavpils.lv

Vaclavs Jasvins

65425219

10.

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs", http://www.dbvc.lv/

Tatjana Kokina

65422052

11.

SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" www.dzksu.lv

Aleksandrs Samarins

65407260

PRIVĀTKAPITĀLSABIEDRĪBAS:

Nr.

p.k.

Nosaukums

Vadītājs

Tālrunis

1.

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" http://www.slimnica.daugavpils.lv/

Reinis Joksts

Ilona Skrinda

65405282

2.

A/s "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" www.specatu.lv

Valērijs Golubevs

65444540

3.

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" www.aadso.lv

Aivars Pudāns

65423817

4.

SIA "Daugavpils olimpiskais centrs", http://www.daugavpilsoc.lv/

Jānis Rūtens

Andris Dudels

65422327

5.

SIA "Latgales laiks", http://www.latgaleslaiks.lv/

Iveta Valpētere

65422134