Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Daugavpils sabiedriskās organizācijas

Daugavpils sabiedriskās organizācijas

Sociālo NVO kontakti

Izglitības, kultūras un jaunatnes NVO kontakti


Sabiedriskās organizācijas aktualitātes

--------------------------

No 2018.gada 2.janvāra līdz 1.febriārim Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina iesniegt projektu pieteikumus Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam.

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu  projektu un pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, veicināt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām.

Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības ar juridisko adresi
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas noteikumus un pieteikumu veidlapas var lejupielādēt šeit:

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam konkursa kārtībā (1.pielikums) 
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu konkursa kārtībā (2.pielikums)
Pieteikuma veidlapa dalības braucienam (3.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu dalības braucienam (4.pielikums)
Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam (5.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu (6.pielikums)
Formālo kritēriju vērtēšanas veidlapa (7.pielikums)
Kvalitatīvo kritēriju vērtēšanas veidlapa (8.pielikums)

---------------------------------------------

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” 2017.gada decembrī  atbalstītie projekti (2.kārta)

Izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 30 sabiedrisko organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasītā summa ir 58967,89 EUR, Izskatot pieteikumus Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 7.decembra sēdē, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 7.decembra sēdē un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 11.decembra sēdē, tika nolemts finansējumu piešķirt 23 biedrībām:

 

Nr.

p.k.

 

Sabiedriskās organizācijas nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Projekta nosaukums

 

EUR

 

 

1.

 

Biedrība “V.G. ALEF”

 

40008258880

“Veselīgs dzīvesveids – apmācība galda tenisa spēlei”

 

153,64

 

2.

Biedrība "Latgales vēstures un pētniecības klubs "1914""

 

 

40008208536

 

I Pasaules kara muzeja organizācija

 

 

 

300,00

3.

 

Biedrība"Saules stariņi"

 

 

 

40008138370

 

Bērnu darbnīca “Skaņu pasakas”

 

800,00

 

 

4.

 

Biedrība “NĒVO DROM D”

 

 

40008127413

Daugavpils pilsētas un novada romu integrācija 2017.g. otrā pusgadā

 

180,00

5.

Biedrība "Posternakas deju skola"

 

 

 

40008268588

Standartdeju tērpu (kleitu) iegāde biedrības šova programmai 2018.gada pilsētas svētkos

 

 

 

250,00

6.

Biedrība "Memory and Help"

 

 

 

 

40008103379

Grāmatas "Izcilie Daugavpils ebreji" izdošana

 

250,00

7.

 

 

 

 

Biedrība “Futbols 99”

 

 

 

 

40008142554

Dinaburgas cietokšņa komandanta ģenerālmajora Gavrilas Ulanova formas tērpa pusgaro bikšu (кюлоты), kurpju, rudens apmetņa šineļa izgatavošana un rekonstrukcija kā arī medaļas un ordeņu iegāde

 

 

 

 

 

250,00

8.

 

Daugavpils Latviešu biedrība

 

40008002387

Latviskās kultūras un tradīciju saglabāšana un popularizēšana, organizējot Ziemassvētku vakaru

 

 

 

230,00

9.

Biedrība "Daugavpils ebreju kopiena" 

 

 

40008001786

Daugavpils ebreju kultūras saglabāšana un attīstība

 

 

225,00

10.

Biedrība "Jauniešu organizācija Apelsīns" 

40008255969

 

Stāstu vakaru cikls Daugavpilī

  163,00

11.

 

Biedrība "DINA-ART"

 

 

40008094790

Daugavpils autoru dziesmu diska "Полынь и медуница" izdošana

 

 

300,00

12.

 

Biedrība "Kāpēc5"

 

 

40008117881

 

"Dzīvo, baudi, attīsties!" - interaktīvo mākslas pasākumu cikls

 

200,00

13.

Biedrība "Vecāku pieredzes apm. klubs Laimīgi bērni un vecāki"

 

 

50008121431

 

Ceļā pie māmiņas

 

 

100,00

14.

"Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības biedrība"

40008219012

Dziesmu krājuma bērniem "Радужные нотки"

 

320,00

15.

Biedrība "Atmiņu lāde"

 

40008233389

Ziema Daugavpils cietoksnī

 

280,00

16.

Biedrība "Ideju tase"

 

40008247942

"Sapņu ķērāji Daugavpilī!"

 

365,00

17.

Biedrība "Daugavpils vēsturiskās rekonstrukcijas klubs"

 

50008261401

 

19.gadsimta kara pioniera formastērpa papildināšana

 

 

235,00

18.

Biedrība "Latgales nacionālo kultūras biedrību asociācija"

 

 

40008249820

 

Latgales nacionālo kultūras biedrību asociācijas kapacitātes celšanas pasākumi

 

 

280,00

19.

Biedrība "ERFOLG"

 

40008006251

Ziemas vācu kultūras maratons

 

250,00

 

20.

Čigānu kopienas kultūras attīstības biedrībaba "ME ROMA"

 

40008089639

Ziemassvētku brīnums romu kopienai

 

250,00

21.

Biedrība "Dagood Studio"

 

 

40008157009

Domā citādi labākas ikdienas veidošanai - radoša domāšana darbībā

 

 

200,00

22.

 

“Latgales Dizaina Biedrība”

 

50008211311

Krāsojamās grāmatas "Spilgta Daugavpils pastaiga" maziem Daugavpils iedzīvotājiem

 

 

742,50

23.

Biedrība "Integrum Plus"

 

40008222544

 

Latgales Ziemassvētku tradīciju skola

 

200,00

 

 

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” 2017.gada atbalstītie
projekti (2.kārta)

Izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 4 sabiedrisko organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasītā summa ir 2918,00 EUR

Izskatot pieteikumus Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2017.gada 7.decembra sēdē, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 7.decembra sēdē un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 11.decembra sēdē, tika nolemts finansējumu piešķirt 2 biedrībām:

 

Nr.

p.k.

 

Sabiedriskās organizācijas nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Projekta nosaukums

 

EUR

 

 

1.

Biedrība "Vecāku pieredzes apm. klubs Laimīgi bērni un vecāki"

 

 

50008121431

 

Ziemas pasaka

 

 

250,00

2.

Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome

 

 

40008256396

 

Ziemassvētki manā ciematā

 

 

200,00

---------------------------------------------

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda”
2017.gada atbalstītie projekti

Izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 96 sabiedrisko
organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasītā summa ir 100748,95 EUR, budžetā ieplānotie līdzekļi uz 2017.gadu ir 62533 EUR.

Izskatot pieteikumus Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdē,
Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdē un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.
aprīļa sēdē, tika nolemts finansējumu piešķirt 76 biedrībām:

Nr.p.k.

Sabiedriskās organizācijas nosaukums

Reģistrācijas numurs

Projekta nosaukums

EUR

1.

Biedrība "HRONOS"

40008099124, 13.02.2006

Rakstnieka Alekseja Solovjova grāmatas 'B npocтранстве времени" izdošana

600

2.

"Createam"

50008225951, 07.07.2014

Acoustic Sounds

615

3.

"Daugavpils krievu rakstnieku organizācija"

40008238935, 10.06.2015

Almanaha "Вехи времени" 1 daļas izdošana

682

4.

"Bruoli un Muosys"

40008232519, 19.01.2015

Dokumentāls TV raidījums par Vladislavu Loci

900

5.

"DAUGAVPILS JAUNIEŠU SAVIENĪBA"

40008188314, 10.01.2012

Mēs Daugavpilij

485

6.

LATGALES TAEKVONDO CENTRS JITAE

40008080574, 01.03.2004

"Vasaras bērnu nometne "HODORI 2017""

550

7.

Mākslu pedagogu apvienība

40008038914, 28.12.1998

Grafikas mākslas medija attīstība Daugavpilī – 6. starptautiskais grafikas simpozijs

400

8.

"Daugavpils Māla Mākslas Centrs"

40008185036, 25.10.2011

V STARPTAUTISKAIS KERAMIKAS MĀKSLAS SIMPOZIJS „CERAMIC LABORATORY”

450

9.

Tatāru nacionālā kultūras biedrība "VATAN"

40008092268, 04.07.2005

Daugavpils tatāru nacionālo un reliģisko vērtību saglabāšana un popularizēšana

675

10.

"Vēsturiskās modelēšanas klubs "Robeža""

40008113682, 03.04.2007

VMK “Robeža” dibināšanas svētku festivāls “Visvalža diena 2”

600

11.

"SIKSPĀRŅI"

40008248261, 24.02.2016

“ES NO TUMSAS NEBAIDOS - sikspārņa ādā”

464

12.

"Bison"

40008246947, 25.01.2016

Vides veselības rats

900

13.

"Dagood Studio"

40008157009, 08.04.2010

„Ģimene ir spēks!”

915

14.

"ERFOLG"

40008006251, 18.02.1994

"Vācu kultūras maratons"

1080

15.

JCI Latvia Latgales nodaļa

4008006726   (JCI Latvia Latgales nodaļa Izveidota 2013.gadā) 90010078605

"Konference topošajiem uzņēmējiem"

610

16.

"Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības biedrība"

40008219012, 06.01.2014

"Pasaku grāmatas “Кветки для мамы”  izdevums"

605

17.

"Heyday Latvia"

40008234223, 23.02.2015

Vitālija Manksa dokumentālas filmas „Saules staros” skate

200

18.

"LINGVA-D"

40008234825, 09.03.2015

"Vasaras angļu valodas mācību nometne "LINGVA""

764

19.

"Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības biedrība"

40008219012, 06.01.2014

"Dziesmu krājuma «Песенный город. Выпуск четвертый» izdevums"

564

20.

Serža Li mākslas sintēzes biedrība"

50008188091, 04.01.2012

Eiropa-tavai izaugsmei 

625

21.

"D-JUNO"

40008192095, 27.03.2012

LAVKA festivāls

450

22.

"D-JUNO"

40008192095, 27.03.2012

Blogs „SOLYANKA”

205,29

23.

Biedrība "DINA-ART"

40008094790, 06.10.2005

"Grāmatiņa par putniem "Spārnotie draugi""

425

24.

Daugavpils ebreju kopiena

40008001786, 15.04.1993

"Pilsētas bagātība nacionālo kultūru vainagā"

768

25.

DAUGAVPILS LATVIEŠU BIEDRĪBA

40008002387, 30.04.1993

Izcilu Daugavpils latviešu sabiedrisko darbinieku atceres pasākumi un Daugavpils Latviešu biedrības simtgades atcere

270

26.

Biedrība "Mentors"

40008071590, 17.12.2002

Lielais ielas koncerts

400

27.

Biedrība "Mentors"

40008071590, 17.12.2002

Novadpētniecības konference „Skolai Daugavpilī ar padziļinātu mūzikas apmācību - 45”

400

28.

Daugavpils pilsētas skolēnu parlaments

40008076583, 05.08.2003

Pilsētas jauniešu konkurss – šovs "Dīva 2017"

600

29.

"Latgales vienotība"

40008070097, 24.09.2002

„Šodiena skatās rītdienā”

700

30.

FACTORY KINGZ

40008247270, 02.02.2016

„Factory Kingz” 11.gadadienai veltīts starptautiskais breika deju festivāls (“Artišoka” festivāla ietvaros)

1000

31.

Intelektuālo spēļu klubs "Erudīts"

40008015288, 01.08.1996

"Latvijas čempionāta spēle "Kas? Kur? Kad?" organizēšana"

700

32.

"Leļļu teātris un radošā darbnīca Zabava"

40008223889, 07.05.2014

1. Jaunas bērnu izrādes „Zaķis un Laima” iestudēšana.
2. Jaunas bērnu izrādes „Burvju kastīte” iestudēšana.
3. Meistarklases bērniem un vecākiem „Es ar savu māmiņu”.
4. Leļļu šūšanas un teātra spēles meistarklases bērniem un pieaugušajiem «Pasaka – 2016».
5. Administratīvi izdevumi.

400

33.

MārīteArt

40008205718, 22.02.2013

"Fotoskola Mārīte Art - māksla, izglītība, kultūra…"

445,5

34.

"Daugavpils kultūras atbalsta biedrība"

40008156126, 24.03.2010

"VIII Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA"

400

35.

Horeogrāfiskais kolektīvs "AVOTIŅŠ"

40008051293, 17.05.2000

"Bērnu kolektīva "Avotiņš" atbalsts: sporta inventāra un kostīmu pirkšana ikdienas treniņiem un mēģinājumiem, dalībai vietējos un starptautiskos festivālos"

671,25

36.

"M & Y"

50008124601, 28.02.2008

"Pop Clip 2017"

250

37.

Biedrība "Memory and Help"

40008103379, 12.06.2006

Grāmatas „Izcilie Daugavpils ebreji” izdošana

950

38.

"Tautas fotostudija "Ezerzeme-F""

40008166622, 14.10.2010

Fotokonkurss "Daugavpils cietoksnis fotogrāfijās"

392,5

39.

Baltkrievu kultūrizglītības biedrība "Uzdim"

40008004087, 06.07.1993

Baltkrievu Daugavpils tradīcijas

280

40.

"Futbols 99"

40008142554 29.06.2009

Dinaburgas cietokšņa pirmā komandanta ģenerālmajora Gavrilas Ulanova formas tērpa un aksesuāru izgatavošana un rekonstrukcija

727

41.

Cyberpils

40008261382, 21.02.2017

D-pils Cup

810

42.

Street Spirit

40008246203, 07.01.2016

Summer Water Fest 2017

280

43.

Biedrība Dvinsk Electronics Club

40008260546, 27.01.2017

“Jauniešu tehniskā radošuma attīstīšana”

550

44.

Daugavpils vēsturiskās rekonstrukcijas klubs

50008261401, 21.02.2017

Dinaburgas cietokšņa garnizona vēsturisko formastērpu izgatavošana

1178,33

45.

Biedrība "DAVAI"

50008241871, 31.08.2015

Motosezonas atklāšanas pasākums
“RUN NUMBER ONE 2017”

232,5

46.

Biedrība ,,Latgales novadpētnieki’’

40008118196, 21.08.2007

10 gadi – tā ir vēsture. Daugavpils 1910.-1920.gados.

1005

47.

Inovatīvās izglītības centrs

40008216035, 17.10.2013

Blakus, kopā tu un es ūdens svētkos

400

48.

"Integrum Plus"

40008222544, 31.03.2014

Seno Latgales tradīciju un amatu studijas izveide bērniem un pusaudžiem

450

49.

Latgales nacionālo kultūras biedrību asociācija

40008249820, 31.03.2016

Daugavpils etnisko minoritāšu veltījums Latvijas simtgadei

1140

50.

Biedrība              “D and D”

40008258109, 17.11.2016

Starptautiskas sporta deju sacensības “Deju vilnis 2017”, Latvijas kausa izcīņas posms

900

51.

"SOULDANCE"

40008241615, 24.08.2015

„Daugavpils dejošā vasara”

180

52.

Biedrība "NĒVO DROM D"

40008127413, 08.05.2008

Romi Daugavpils daļa

1140

53.

Latgales vēstures un pētniecības klubs "1914"

40008208536, 16.04.2013

I Pasaules kara muzeja organizācija

457,5

54.

Biedrība "DINA-ART"

40008094790, 06.10.2005

Grāmatiņa "Jautrā saimīte"

100

55.

Mežciema biedrība

50008248371, 25.02.2016

Rekonstrukcijas festivāls Daugavpils cietoksnī-2017

621,97

56.

"Atmiņu lāde"

40008233389, 30.01.2015

Olgas stāsts

920

57.

"Daugavpils kultūras atbalsta biedrība"

40008156126, 24.03.2010

"II Starptautiskais Jauno koncertmeistaru konkurss Daugavpils koncertmeistars 2017"

295

58.

LATGALES DŽEZA KLUBS-STUDIJA

40008167882, 12.11.2010

Latviešu tautas mūzika un džezs

360

59.

Daugavpils latgaliešu biedrība

40008003255, 21.05.1993

 Grāmatas “Daugavpils vīriešu volejbola vēsture (1955.-2015.).
Autori: N.Jevstifejevs, A.Smirnovs

900

60.

Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija

50008076941, 26.08.2003

“Zem Daugavpils zvaigžņotās debess” - interaktīvs pasākums pilsētas zvaigžņu pētniekiem 

624

61.

Biedrība “Daugavpils reģiona mākslinieku asociācija”

40008034594, 28.04.1998

“Daugavpils mākslinieku izstāde Daugavpils cietoksnī”

795

62.

Biedrība „Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”

40008005716, 06.01.1994

Ciemos pie kaimiņiem

465

63.

Starptautiskā Rērihu Centra
Latvijas nodaļas Daugavpils grupa

40008099393, 20.02.2006

„Gaismas Stariņi Latvijas simtgadei”

500

64.

“UZTICÍBAS FONDS“

40008082170, 11.05.2004

 „Atkarībām-Nē!”

618

65.

Biedrība „Valodu studija”

50008261651, 27.02.2017

Latviešu valodas dienas nometnes bērniem no daudzbērnu ģimenēm

570

66.

Attīstības aģentūra "We & You"

40008221939, 14.03.2014

Starpkultūru uzvedības meistarklases

270

67.

“Kultūras klubs”

40008255009, 17.08.2016

Pasākuma “Labdarības Balle” organizēšana

480

68.

Jaunatnes sporta biedrība "Ielu vingrošana"

40008213433, 15.08.2013.

Jauniešu līdzdalībai!

1160

69.

 “Vēsturiskā mantojuma saglabāšana”

40008261039, 09.02.2017.

Martas Balle

500

70.

Cirka un deju studija “Vivat”

40008215557, 04.10.2013.

“Vivat Vilnis 2017”

340

71.

"LJ Klubs"

40008121069, 14.11.2007

The Young Motion

400

72.

Biedrība "Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība"

40008259176, 16.12.2016.

Dokumentālā filma "Stāsts par Gajoku"

960

73.

Ukraiņu kultūras centrs "Mrija"

40008075323, 26.05.2003.

Latviešu kultūras centra telpās koncerta "Ukraiņu dziesmas un dejas Latvijas kultūras vainagā" organizēšana

630

74.

Daugava Chess

40008254978, 17.08.2016.

Šaha turnīru cikls 2017

425

75.

Vecāku pieredzes apmaiņas klubs "Laimīgi bērni un vecāki"

50008121431, 28.11.2007.

Daugavpils pilsēta - „Brīnumaino tradīciju zeme”

975,85

76.

Čigānu kultūras attīstības biedrība "Me Roma"

40008089639.

Daugavpils Romi Daugavpilī

930

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” 2017.gada atbalstītie projekti

Izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 43 sabiedrisko organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasītā summa ir 42719,00 EUR, budžetā ieplānotie līdzekļi uz 2017.gadu ir 26500 EUR.

Izskatot pieteikumus Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2017.gada 25.aprīļa sēdē, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 27.aprīļa sēdē un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa sēdē, tika nolemts finansējumu piešķirt 40 biedrībām:

Nr.p.k.

Sabiedriskās organizācijas nosaukums

Reģistrācijas numurs

Projekta nosaukums

EUR

1.

Biedrība "KRONA"

40008101575, 20.04.2006

Pensionāru piesaistīšana aktīvam, pozitīvam un veselīgam dzīvesveidam. Piedalīšanās Daugavpils pilsētas un biedrības KRONA organizētajos pasākumos

450

2.

Pensionāru biedrība "DauER"

40008109371, 19.12.2006

Biedrības "DauEr" rosinājums pensionāriem aizstāvēt savas tiesības par cilvēku cienīgu dzīvi

400

3.

"Daugavpils boxing club "Lokomotiv Pro""

40008163448, 29.07.2010

Mani Ziemassvētki

150

4.

"SATELIT-D"

40008242362, 11.09.2015

Biedrības senioru aktivitātes celšana, sagaidot Latvijas simtgades jubileju

282

5.

Daugavpils pilsētas pensionāru apvienība

40008096128, 23.11.2005

"Līdzdalībai nav vecuma"

1100

6.

Daugavpils pilsētas pensionēto pedagogu klubs "Sudraba ābele"

40008109297, 18.12.2006

"2017.gada pensionēto pedagogu kluba "Sudraba ābele" aktivitātes"

290

 

7.

Latvijas Politiski represēto apvienība Daugavpils nodaļa

40008002052, 21.04.1993, Reģ.kods 90000089930

"Latvijas politiski represēto dzīvesstāsti Daugavpilī"

405

8.

Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība

50008005101, 16.08.1993

"Ļeņingradas blokādes piemiņas iemūžināšana"

400

9.

"Draudzība-K"

40008209103, 23.04.2013

"Daugavpils pilsētas Križu mikrorajona pensionāru aktivitātes 2017.gadā"

420

10.

Valsts akciju sabiedrības "DAUTEKS" pensionāru apvienība "Dauteks pensionāri"

50008079651, 14.01.2004

Sabiedrisko organizāciju spēks – saskarsmē

500

11.

"Sociālā darba veterānu biedrība "Dzīves prieks""

40008185958, 14.11.2011

Latvijas gadsimtes Priekšvakarā

250

12.

Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrība

40008104139, 06.07.2006

AKCDB tēla popularizēšana sabiedrībā. Labas komunikācijas veicināšana starp dažādām paaudzēm, dažādu paaudžu saliedēšana

 

300

13.

NVO Padome "Varavīksne"

40008119717, 11.10.2007

"Mūsu pieredze, prasmes, zināšanas un dzīves gudrība- mīļotajai pilsētai"

1200

14.

"Latvijas Nedzirdīgo savienība" Daugavpils nodaļa

40008000615, 01.03.1993, Struktūrvienības reģ.kods 90009871344

Mēs gribam būt kopā!

504,4

15.

Daugavpils autisma centrs „Mūsu Pasaule”

40008215364, 01.10.2013

1.Ģimenes sporta spēles “Mamma, tētis, es – sportiska ģimene!” 2.Seminārs par autisma problēmām.

3.“Es-Latvijas daļiņa” – svētki veltīti Latvijas simtgadei.

4.Darbnīca vecākiem un speciālistiem “PECS- krājkasīte”

500

16.

Daugavpils autisma centrs „Mūsu Pasaule”

40008215364, 01.10.2013

“LEGO-klubs”

300

17.

"Latgaleite"

40008209245, 24.04.2013

Daugavpils-maza daļiņa Latvijas sirds

 

310

18.

Daugavpils neredzīgo biedrība

40008195104, 25.05.2012

"Mans spēks ir aktīvs dzīvesveids"

 

700

19.

"Punktu brālība"

40008235464, 19.03.2015

“Daugavpils un Latgales mantojuma pētnieki”

 

100

20.

"Punktu brālība"

40008235464, 19.03.2015

“Taktilās grāmatas Daugavpils iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem”

 

280

21.

"Latvijas Multiplās sklerozes asociācija"                                  Daugavpils nodaļa

50008006662, 28.11.1995, Struktūrvienības reģ.kods 9000077587

 

Spēka un drosmes 20 gadi

615

22.

"Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība"

 40008086609, 26.11.2004  "Brīvā laika pavadīšanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas"