Jautājumi domei

"     "

Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Daugavpils sabiedriskās organizācijas

Daugavpils sabiedriskās organizācijas

Sociālo NVO kontakti

Izglitības, kultūras un jaunatnes NVO kontakti


Sabiedriskās organizācijas aktualitātes

--------------------------

Līdz 2017. gada 15. novembrim aicinām iesniegt pieteikumus konkursa kārtībā (2.kārta).

Pretendentiem jāparedz, ka idejas jārealizē Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017.gadā. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 75% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās summas. Maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 1500 eiro. Pieteikumam, kas sagatavots atbilstoši noteikumu 1.pielikumam, jāpievieno Sabiedriskās organizācijas valdes izziņu par biedru skaitu.

Projektiem mākslas, izglītības, kultūras un jaunatnes politikas jomā ir paredzēti 6549.68  euro. Sociālo problēmu risināšanai, veselības un veselīga dzīves veida popularizēšanai budžetā ir ieplānoti 690.67 euro.

Sabiedriskajai organizācijai līdz š.g. 15.novembrim pieteikuma dokumentu oriģinālus jāiesniedz parakstītus papīra formā - 1 (vienā) eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam”.

Pieteikumi iesniedzami arī ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv.

Sabiedriskā organizācija pieteikuma elektronisko versiju (teksta redaktora formātā) iesniedz nosūtot uz e-pasta adresi: nvo@daugavpils.lv.

Informācijai:

Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas noteikumus un pieteikumu veidlapas var lejupielādēt šeit:

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam konkursa kārtībā (1.pielikums) 
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu konkursa kārtībā (2.pielikums)
Pieteikuma veidlapa dalības braucienam (3.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu dalības braucienam (4.pielikums)
Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam (5.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu (6.pielikums)
Formālo kritēriju vērtēšanas veidlapa (7.pielikums)
Kvalitatīvo kritēriju vērtēšanas veidlapa (8.pielikums)

---------------------------------------------

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” 2017.gada atbalstītie projekti

Izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 96 sabiedrisko organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasītā summa ir 100748,95 EUR, budžetā ieplānotie līdzekļi uz 2017.gadu ir 62533 EUR.

Izskatot pieteikumus Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdē, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 20.aprīļa sēdē un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa sēdē, tika nolemts finansējumu piešķirt 76 biedrībām:

Nr.p.k.

Sabiedriskās organizācijas nosaukums

Reģistrācijas numurs

Projekta nosaukums

EUR

1.

Biedrība "HRONOS"

40008099124, 13.02.2006

Rakstnieka Alekseja Solovjova grāmatas 'B npocтранстве времени" izdošana

600

2.

"Createam"

50008225951, 07.07.2014

Acoustic Sounds

615

3.

"Daugavpils krievu rakstnieku organizācija"

40008238935, 10.06.2015

Almanaha "Вехи времени" 1 daļas izdošana

682

4.

"Bruoli un Muosys"

40008232519, 19.01.2015

Dokumentāls TV raidījums par Vladislavu Loci

900

5.

"DAUGAVPILS JAUNIEŠU SAVIENĪBA"

40008188314, 10.01.2012

Mēs Daugavpilij

485

6.

LATGALES TAEKVONDO CENTRS JITAE

40008080574, 01.03.2004

"Vasaras bērnu nometne "HODORI 2017""

550

7.

Mākslu pedagogu apvienība

40008038914, 28.12.1998

Grafikas mākslas medija attīstība Daugavpilī – 6. starptautiskais grafikas simpozijs

400

8.

"Daugavpils Māla Mākslas Centrs"

40008185036, 25.10.2011

V STARPTAUTISKAIS KERAMIKAS MĀKSLAS SIMPOZIJS „CERAMIC LABORATORY”

450

9.

Tatāru nacionālā kultūras biedrība "VATAN"

40008092268, 04.07.2005

Daugavpils tatāru nacionālo un reliģisko vērtību saglabāšana un popularizēšana

675

10.

"Vēsturiskās modelēšanas klubs "Robeža""

40008113682, 03.04.2007

VMK “Robeža” dibināšanas svētku festivāls “Visvalža diena 2”

600

11.

"SIKSPĀRŅI"

40008248261, 24.02.2016

“ES NO TUMSAS NEBAIDOS - sikspārņa ādā”

464

12.

"Bison"

40008246947, 25.01.2016

Vides veselības rats

900

13.

"Dagood Studio"

40008157009, 08.04.2010

„Ģimene ir spēks!”

915

14.

"ERFOLG"

40008006251, 18.02.1994

"Vācu kultūras maratons"

1080

15.

JCI Latvia Latgales nodaļa

4008006726   (JCI Latvia Latgales nodaļa Izveidota 2013.gadā) 90010078605

"Konference topošajiem uzņēmējiem"

610

16.

"Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības biedrība"

40008219012, 06.01.2014

"Pasaku grāmatas “Кветки для мамы”  izdevums"

605

17.

"Heyday Latvia"

40008234223, 23.02.2015

Vitālija Manksa dokumentālas filmas „Saules staros” skate

200

18.

"LINGVA-D"

40008234825, 09.03.2015

"Vasaras angļu valodas mācību nometne "LINGVA""

764

19.

"Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības biedrība"

40008219012, 06.01.2014

"Dziesmu krājuma «Песенный город. Выпуск четвертый» izdevums"

564

20.

Serža Li mākslas sintēzes biedrība"

50008188091, 04.01.2012

Eiropa-tavai izaugsmei 

625

21.

"D-JUNO"

40008192095, 27.03.2012

LAVKA festivāls

450

22.

"D-JUNO"

40008192095, 27.03.2012

Blogs „SOLYANKA”

205,29

23.

Biedrība "DINA-ART"

40008094790, 06.10.2005

"Grāmatiņa par putniem "Spārnotie draugi""

425

24.

Daugavpils ebreju kopiena

40008001786, 15.04.1993

"Pilsētas bagātība nacionālo kultūru vainagā"

768

25.

DAUGAVPILS LATVIEŠU BIEDRĪBA

40008002387, 30.04.1993

Izcilu Daugavpils latviešu sabiedrisko darbinieku atceres pasākumi un Daugavpils Latviešu biedrības simtgades atcere

270

26.

Biedrība "Mentors"

40008071590, 17.12.2002

Lielais ielas koncerts

400

27.

Biedrība "Mentors"

40008071590, 17.12.2002

Novadpētniecības konference „Skolai Daugavpilī ar padziļinātu mūzikas apmācību - 45”

400

28.

Daugavpils pilsētas skolēnu parlaments

40008076583, 05.08.2003

Pilsētas jauniešu konkurss – šovs "Dīva 2017"

600

29.

"Latgales vienotība"

40008070097, 24.09.2002

„Šodiena skatās rītdienā”

700

30.

FACTORY KINGZ

40008247270, 02.02.2016

„Factory Kingz” 11.gadadienai veltīts starptautiskais breika deju festivāls (“Artišoka” festivāla ietvaros)

1000

31.

Intelektuālo spēļu klubs "Erudīts"

40008015288, 01.08.1996

"Latvijas čempionāta spēle "Kas? Kur? Kad?" organizēšana"

700

32.

"Leļļu teātris un radošā darbnīca Zabava"

40008223889, 07.05.2014

1. Jaunas bērnu izrādes „Zaķis un Laima” iestudēšana.
2. Jaunas bērnu izrādes „Burvju kastīte” iestudēšana.
3. Meistarklases bērniem un vecākiem „Es ar savu māmiņu”.
4. Leļļu šūšanas un teātra spēles meistarklases bērniem un pieaugušajiem «Pasaka – 2016».
5. Administratīvi izdevumi.

400

33.

MārīteArt

40008205718, 22.02.2013

"Fotoskola Mārīte Art - māksla, izglītība, kultūra…"

445,5

34.

"Daugavpils kultūras atbalsta biedrība"

40008156126, 24.03.2010

"VIII Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA"

400

35.

Horeogrāfiskais kolektīvs "AVOTIŅŠ"

40008051293, 17.05.2000

"Bērnu kolektīva "Avotiņš" atbalsts: sporta inventāra un kostīmu pirkšana ikdienas treniņiem un mēģinājumiem, dalībai vietējos un starptautiskos festivālos"

671,25

36.

"M & Y"

50008124601, 28.02.2008

"Pop Clip 2017"

250

37.

Biedrība "Memory and Help"

40008103379, 12.06.2006

Grāmatas „Izcilie Daugavpils ebreji” izdošana

950

38.

"Tautas fotostudija "Ezerzeme-F""

40008166622, 14.10.2010

Fotokonkurss "Daugavpils cietoksnis fotogrāfijās"

392,5

39.

Baltkrievu kultūrizglītības biedrība "Uzdim"

40008004087, 06.07.1993

Baltkrievu Daugavpils tradīcijas

280

40.

"Futbols 99"

40008142554 29.06.2009

Dinaburgas cietokšņa pirmā komandanta ģenerālmajora Gavrilas Ulanova formas tērpa un aksesuāru izgatavošana un rekonstrukcija

727

41.

Cyberpils

40008261382, 21.02.2017

D-pils Cup

810

42.

Street Spirit

40008246203, 07.01.2016

Summer Water Fest 2017

280

43.

Biedrība Dvinsk Electronics Club

40008260546, 27.01.2017

“Jauniešu tehniskā radošuma attīstīšana”

550

44.

Daugavpils vēsturiskās rekonstrukcijas klubs

50008261401, 21.02.2017

Dinaburgas cietokšņa garnizona vēsturisko formastērpu izgatavošana

1178,33

45.

Biedrība "DAVAI"

50008241871, 31.08.2015

Motosezonas atklāšanas pasākums
“RUN NUMBER ONE 2017”

232,5

46.

Biedrība ,,Latgales novadpētnieki’’

40008118196, 21.08.2007

10 gadi – tā ir vēsture. Daugavpils 1910.-1920.gados.

1005

47.

Inovatīvās izglītības centrs

40008216035, 17.10.2013

Blakus, kopā tu un es ūdens svētkos

400

48.

"Integrum Plus"

40008222544, 31.03.2014

Seno Latgales tradīciju un amatu studijas izveide bērniem un pusaudžiem

450

49.

Latgales nacionālo kultūras biedrību asociācija

40008249820, 31.03.2016

Daugavpils etnisko minoritāšu veltījums Latvijas simtgadei

1140

50.

Biedrība              “D and D”

40008258109, 17.11.2016

Starptautiskas sporta deju sacensības “Deju vilnis 2017”, Latvijas kausa izcīņas posms

900

51.

"SOULDANCE"

40008241615, 24.08.2015

„Daugavpils dejošā vasara”

180

52.

Biedrība "NĒVO DROM D"

40008127413, 08.05.2008

Romi Daugavpils daļa

1140

53.

Latgales vēstures un pētniecības klubs "1914"

40008208536, 16.04.2013

I Pasaules kara muzeja organizācija

457,5

54.

Biedrība "DINA-ART"

40008094790, 06.10.2005

Grāmatiņa "Jautrā saimīte"

100

55.

Mežciema biedrība

50008248371, 25.02.2016

Rekonstrukcijas festivāls Daugavpils cietoksnī-2017

621,97

56.

"Atmiņu lāde"

40008233389, 30.01.2015

Olgas stāsts

920

57.

"Daugavpils kultūras atbalsta biedrība"

40008156126, 24.03.2010

"II Starptautiskais Jauno koncertmeistaru konkurss Daugavpils koncertmeistars 2017"

295

58.

LATGALES DŽEZA KLUBS-STUDIJA

40008167882, 12.11.2010

Latviešu tautas mūzika un džezs

360

59.

Daugavpils latgaliešu biedrība

40008003255, 21.05.1993

 Grāmatas “Daugavpils vīriešu volejbola vēsture (1955.-2015.).
Autori: N.Jevstifejevs, A.Smirnovs

900

60.

Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija

50008076941, 26.08.2003

“Zem Daugavpils zvaigžņotās debess” - interaktīvs pasākums pilsētas zvaigžņu pētniekiem 

624

61.

Biedrība “Daugavpils reģiona mākslinieku asociācija”

40008034594, 28.04.1998

“Daugavpils mākslinieku izstāde Daugavpils cietoksnī”

795

62.

Biedrība „Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”

40008005716, 06.01.1994

Ciemos pie kaimiņiem

465

63.

Starptautiskā Rērihu Centra
Latvijas nodaļas Daugavpils grupa

40008099393, 20.02.2006

„Gaismas Stariņi Latvijas simtgadei”

500

64.

“UZTICÍBAS FONDS“

40008082170, 11.05.2004

 „Atkarībām-Nē!”

618

65.

Biedrība „Valodu studija”

50008261651, 27.02.2017

Latviešu valodas dienas nometnes bērniem no daudzbērnu ģimenēm

570

66.

Attīstības aģentūra "We & You"

40008221939, 14.03.2014

Starpkultūru uzvedības meistarklases

270

67.

“Kultūras klubs”

40008255009, 17.08.2016

Pasākuma “Labdarības Balle” organizēšana

480

68.

Jaunatnes sporta biedrība "Ielu vingrošana"

40008213433, 15.08.2013.

Jauniešu līdzdalībai!

1160

69.

 “Vēsturiskā mantojuma saglabāšana”

40008261039, 09.02.2017.

Martas Balle

500

70.

Cirka un deju studija “Vivat”

40008215557, 04.10.2013.

“Vivat Vilnis 2017”

340

71.

"LJ Klubs"

40008121069, 14.11.2007

The Young Motion

400

72.

Biedrība "Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība"

40008259176, 16.12.2016.

Dokumentālā filma "Stāsts par Gajoku"

960

73.

Ukraiņu kultūras centrs "Mrija"

40008075323, 26.05.2003.

Latviešu kultūras centra telpās koncerta "Ukraiņu dziesmas un dejas Latvijas kultūras vainagā" organizēšana

630

74.

Daugava Chess

40008254978, 17.08.2016.

Šaha turnīru cikls 2017

425

75.

Vecāku pieredzes apmaiņas klubs "Laimīgi bērni un vecāki"

50008121431, 28.11.2007.

Daugavpils pilsēta - „Brīnumaino tradīciju zeme”

975,85

76.

Čigānu kultūras attīstības biedrība "Me Roma"

40008089639.

Daugavpils Romi Daugavpilī

930

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” 2017.gada atbalstītie projekti

Izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 43 sabiedrisko organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasītā summa ir 42719,00 EUR, budžetā ieplānotie līdzekļi uz 2017.gadu ir 26500 EUR.

Izskatot pieteikumus Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2017.gada 25.aprīļa sēdē, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 27.aprīļa sēdē un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa sēdē, tika nolemts finansējumu piešķirt 40 biedrībām:

Nr.p.k.

Sabiedriskās organizācijas nosaukums

Reģistrācijas numurs

Projekta nosaukums

EUR

1.

Biedrība "KRONA"

40008101575, 20.04.2006

Pensionāru piesaistīšana aktīvam, pozitīvam un veselīgam dzīvesveidam. Piedalīšanās Daugavpils pilsētas un biedrības KRONA organizētajos pasākumos

450

2.

Pensionāru biedrība "DauER"

40008109371, 19.12.2006

Biedrības "DauEr" rosinājums pensionāriem aizstāvēt savas tiesības par cilvēku cienīgu dzīvi

400

3.

"Daugavpils boxing club "Lokomotiv Pro""

40008163448, 29.07.2010

Mani Ziemassvētki

150

4.

"SATELIT-D"

40008242362, 11.09.2015

Biedrības senioru aktivitātes celšana, sagaidot Latvijas simtgades jubileju

282

5.

Daugavpils pilsētas pensionāru apvienība

40008096128, 23.11.2005

"Līdzdalībai nav vecuma"

1100

6.

Daugavpils pilsētas pensionēto pedagogu klubs "Sudraba ābele"

40008109297, 18.12.2006

"2017.gada pensionēto pedagogu kluba "Sudraba ābele" aktivitātes"

290

 

7.

Latvijas Politiski represēto apvienība Daugavpils nodaļa

40008002052, 21.04.1993, Reģ.kods 90000089930

"Latvijas politiski represēto dzīvesstāsti Daugavpilī"

405

8.

Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība

50008005101, 16.08.1993

"Ļeņingradas blokādes piemiņas iemūžināšana"

400

9.

"Draudzība-K"

40008209103, 23.04.2013

"Daugavpils pilsētas Križu mikrorajona pensionāru aktivitātes 2017.gadā"

420

10.

Valsts akciju sabiedrības "DAUTEKS" pensionāru apvienība "Dauteks pensionāri"

50008079651, 14.01.2004

Sabiedrisko organizāciju spēks – saskarsmē

500

11.

"Sociālā darba veterānu biedrība "Dzīves prieks""

40008185958, 14.11.2011

Latvijas gadsimtes Priekšvakarā

250

12.

Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrība

40008104139, 06.07.2006

AKCDB tēla popularizēšana sabiedrībā. Labas komunikācijas veicināšana starp dažādām paaudzēm, dažādu paaudžu saliedēšana

 

300

13.

NVO Padome "Varavīksne"

40008119717, 11.10.2007

"Mūsu pieredze, prasmes, zināšanas un dzīves gudrība- mīļotajai pilsētai"

1200

14.

"Latvijas Nedzirdīgo savienība" Daugavpils nodaļa

40008000615, 01.03.1993, Struktūrvienības reģ.kods 90009871344

Mēs gribam būt kopā!

504,4

15.

Daugavpils autisma centrs „Mūsu Pasaule”

40008215364, 01.10.2013

1.Ģimenes sporta spēles “Mamma, tētis, es – sportiska ģimene!” 2.Seminārs par autisma problēmām.

3.“Es-Latvijas daļiņa” – svētki veltīti Latvijas simtgadei.

4.Darbnīca vecākiem un speciālistiem “PECS- krājkasīte”

500

16.

Daugavpils autisma centrs „Mūsu Pasaule”

40008215364, 01.10.2013

“LEGO-klubs”

300

17.

"Latgaleite"

40008209245, 24.04.2013

Daugavpils-maza daļiņa Latvijas sirds

 

310

18.

Daugavpils neredzīgo biedrība

40008195104, 25.05.2012

"Mans spēks ir aktīvs dzīvesveids"

 

700

19.

"Punktu brālība"

40008235464, 19.03.2015

“Daugavpils un Latgales mantojuma pētnieki”

 

100

20.

"Punktu brālība"

40008235464, 19.03.2015

“Taktilās grāmatas Daugavpils iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem”

 

280

21.

"Latvijas Multiplās sklerozes asociācija"                                  Daugavpils nodaļa

50008006662, 28.11.1995, Struktūrvienības reģ.kods 9000077587

 

Spēka un drosmes 20 gadi

615

22.

"Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība"

40008086609, 26.11.2004

"Brīvā laika pavadīšanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas"

 

1500

23.

"Latvijas Neredzīgo biedrība" "DAUGAVPILS TERITORIĀLĀ ORGANIZĀCIJA"

40008004000, 15.03.1993, Struktūrvienības reģ.kods 90000111201

"Mēs gribam būt kopā savā pilsētā"

577

24.

Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome

40008256396 29.09.2016

Mans ciemats – manas mājas

420

25.

Vecāku pieredzes apmaiņas klubs "Laimīgi bērni un vecāki"

50008121431, 28.11.2007

Dzīvības straumes

470

26.

Latvijas Nieru slimnieku asociācija  Daugavpils nodaļa

40008005701

Hemodialīzei Daugavpilī-35

320

27.

V.G. "ALEF"

40008258880, 09.12.2016

Veselīgs dzīvesveids-saskarsmes prieks

 

800

28.

Biedrība "Starptautiskais centrs "Cilvēka ekoloģija Latgale""

40008102301, 12.05.2006

„Izglītojošo bezmaksas semināru cikls  “Mācīties būt veselam, nevis ārstēties!””

 

250

29.

Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs

40008068904, 25.07.2002

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds

 

1000

30.

Psiholoģiskās korekcijas darbnīca "Veselības skola"

40008162705 14.07.2010

"Veselības skola"

805

31.

Daugavpils karatē skola

40008184399, 11.10.2011

Ikgadējais festivāls: "Ziemassvētki - aktīvas sabiedrības svētki!"

 

410

32.

"Daugavpils Street Culture"

40008218394, 13.12.2013

"Veselīga Daugavpils"

 

885

33.

Daugavpils vingrošanas skola "Harmonia"

40008213043, 06.08.2013

“Sanākt kopā - ir sākums, turēties kopā - ir progress, strādāt kopā - ir panākums.”

315

34.

"Latvijas Sarkanais Krusts" "LSK Daugavpils pilsētas komiteja"

40008002279, 12.02.1993. Struktūrvienības reģ.kods 90009466509

Pilsētas skolu komandu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības ar pārrobežu sadarbības partneru komandu piedalīšanos

588,9

35.

"Latvijas Sarkanais Krusts" "LSK Daugavpils pilsētas komiteja"

40008002279, 12.02.1993. Struktūrvienības reģ.kods 90009466509

Konkurss-maratons "Sāc aizdomāties tagad. Karjera un Veselība"

410

36.

Biedrība “Fitnesa Federācija”

40008050264, 12.04.2000

Aktīvā dzīvesveida popularizēšana Daugavpils iedzīvotāju vidū

600

37.

Daugavpils Universitātes Veselības veicināšanas centrs

50008037111, 24.09.1998

„Dzīvo kustībā! – interaktīvo pasākumu cikls veselīga dzīvesveida uzturēšanai un fiziskās aktivitātes veicināšanai

572,41

38.

"LATGALES DŽEZA KLUBS-STUDIJA"

40008167882, 12.11.2010

Mūzikas, mākslas terapija un fizioterapija

300

39.

"RĪCĪBA"

40008085552, 14.10.2004

"Praktisko iemaņu skola"

325

40.

"Saules stariņi"

40008138370, 26.03.2009

Organizēt  bērnu  studiju „Smilšu un krāsu burvība”

700

-------------------------

LNSA konference Daugavpilī 

2017. gada 20. maijā Daugavpilī norisinājās Latvijas Nieru slimnieku asociācijas konference. Šogad aprit 30 gadi kopš Daugavpils reģionālajā slimnīcā tika veikta pirmā hemodialīze (nieres aizstājējterapija jeb mākslīgā niere). Īpaša loma šai konferencei bija arī tāpēc, ka Daugavpils reģionālā slimnīca ir lielisks piemērs sadarbībai starp medicīnas darbiniekiem un pacientu organizāciju, šajā gadījumā Latvijas Nieru slimnieku asociāciju. Kopīgiem spēkiem tiek risināti gan medicīniski jautājumi, gan arī, pateicoties mediķiem, savlaicīgi tiek apzinātas pacientu sociālās problēmas, sniegts  psiholoģiskais un materiālais atbalsts. Konference  bija kā ievadpasākums lielajiem jubilejas pasākumiem, kurus Daugavpils reģionālā slimnīca organizēs novembrī.

 Pacientu organizācijas „Latvijas Nieru slimnieku asociācija” konferencē piedalījās cilvēki pēc nieres transplantācijas, hemodialīzes pacienti, nieru slimnieki un citi interesenti. Tā bija lieliska iespēja gan Daugavpilī dzīvojošajiem, gan nieru pacientiem no visas Latgales  saņemt informāciju par jaunāko nieru transplantācijā, predialīzi, uztura u.c. jautājumiem.  Konferenci atklāja Reinis Joksts SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”,valdes loceklis.Tās laikā informāciju sniedza vadošie valsts nefrologi no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Tansplantācijas centra mediķi, Daugavpils reģionālās slimnīcas mediķi. Pēc konferences neformālā gaisotnē ikviens varēja arī konsultēties ar speciālistiem par individuāli interesējošiem jautājumiem.

Konferences mērķis bija ne tikai cilvēku ar veselības problēmām, bet arī visas sabiedrības izglītošana, aicinot to iesaistīties donoru kustībā. Bieži sabiedrībā rodas dažādi jautājumi saistībā ar donoru orgāniem. Komunicējot ar masu informācijas līdzekļiem, cilvēki pēc nieres transplantācijas parādīja sabiedrībai, ka viņi ir tepat līdzās, dzīvo pilnvērtīgu dzīvi.

             Paldies Daugavpils pilsētas domei par  līdzfinansējumu konferences norisei „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” atbalstītā projekta ietvaros”.

 

LNSA Daugavpils nodaļas vadītāja

Ligita Liepiņa

--------------------------------------

Notika seminārs “Kā attīstīt savu NVO”

Domes sēžu zālē notika seminārs “Kā attīstīt savu NVO” sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem .

Seminārā tika apspriesti sekojoši jautājumi:

  1.  Programmu licencēšana pašvaldībā un izdevumu atgūšana par bērnu interešu izglītību
  2. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšana (priekšrocības, sadarbība ar pašvaldību).

Programmu licencēšana pašvaldībā
un izdevumu atgūšana par bērnu interešu izglītību

Kā attīstīt savu NVO?
--------------------------------------------------

 

 

Labestības stunda ar mazajiem draugiem

2017.gada 16.martā Daugavpils dienas centrā „Saskarsme” notika Labestības stunda. LMSA (Multiplās sklerozes asociācija) Daugavpils nodaļas biedri satikās ar saviem mazajiem draugiem no Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes. Bērni atnāca ar saviem dzejolīšiem, teicieniem, parunām par tēmu – labestība. Mums – nodaļas biedriem kopā ar bērniem un pirmsskolas skolotājām  izveidojās dialogs, kāpēc jābūt labestīgam, līdzjūtīgam, sirsnīgam, izpalīdzīgam. Ko nozīmē cienīt otru cilvēku? Ne katrs pieaugušais var atrast atbildi uz šo  jautājumu. Ļoti svarīgi jau no bērnības ne tikai runāt par to,  bet darīt mazus darbiņus ar lielu mīlēstību. Labestības stundā mēs ieplānojām kopā pastrādāt, izveidojot skaistas Lieldienu apsveikuma kartiņas. Sākās darbs- sirsnīgs, draudzīgs, kad skolotāju lomās bija šie jaukie bērniņi, kuri mūs visus ir pieņēmuši, kā cilvēkus bez problēmām.

Bērni padalījās ne tikai ar savu radošuma prieku, bet arī ar savu dvēseles siltumu. Prieks un liels gandarījums, ka pirmsskolas iestādes pedagogiem izdodas ieaudzināt bērniem šīs dzīves vērtības.

LMSA Daugavpils nodalas vadītāja Monika Jukša

     Vairāk dienu, kad mēs esam labi un mīļi,
Dienu, kad esam atsaucīgi,
Kad spējam palīdzēt it visiem,
Kad spējam palīdzēt kaut vienam,
Kad neesam vienaldzīgi,
Un svešs cilvēks mums šķiet kā savējais,
Kad cilvēks sauc pēc palīdzības,
Un tiek sadzirdēts,
Kad cilvēks nav viens,
Bet mēs visi esam kopā,
Kad mēs visi esam kopā,
Lai palīdzētu...

-------------------------------------

Izsludina pieteikšanos Daugavpils pilsētas pašvaldības projektu konkursiem

No 2017.gada 1.februāra līdz 1.martam Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina iesniegt projektu pieteikumus Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam.

Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības ar juridisko adresi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Tiek paredzēti trīs līdzfinansējuma veidi:

1.1. konkursa kārtībā;

1.2. līdzfinansējums aktivitātes braucienam, kas paredz Daugavpils pilsētas popularizēšanu ārpus pašvaldības teritorijas, Latvijas Republikas robežās;

1.3. līdzfinansējums plānotajam projektam, ja Sabiedriskās organizācijas projektu īsteno no cita fonda līdzekļiem, bet tā realizācijai nepieciešams Sabiedriskās organizācijas līdzfinansējums.

Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas noteikumus un pieteikumu veidlapas var lejupielādēt šeit:

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam konkursa kārtībā (1.pielikums) 
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu konkursa kārtībā (2.pielikums)
Pieteikuma veidlapa dalības braucienam (3.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu dalības braucienam (4.pielikums)
Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam (5.pielikums)
Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu (6.pielikums)
Formālo kritēriju vērtēšanas veidlapa (7.pielikums)
Kvalitatīvo kritēriju vērtēšanas veidlapa (8.pielikums)

 

Līdz 2017. gada 1. martam aicinām iesniegt pieteikumus konkursa kārtībā.

Pretendentiem jāparedz, ka idejas jārealizē Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017.gadā. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 75% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās summas. Maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 1500 eiro.

Projektiem mākslas, izglītības, kultūras un jaunatnes politikas jomā ir paredzēti 54000 euro. Sociālo problēmu risināšanai, veselības un veselīga dzīves veida popu