Jautājumi domei

"Kā persona ar invaliditāti var saņemt pašvaldības dzīvokli?"

Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Komitejas, komisijas, darba grupas

Komitejas, komisijas, darba grupas

Finanšu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 11.jūlija lēmumu nr.271 (prot.nr.17, 4.&)

Grozījums:10.09.2015. lēmums nr.35; 09.03.2017. lēmums nr.90

 

Komitejas priekšsēdētājs

Jānis Lāčplēsis

 

Komitejas locekļi:

Pēteris Dzalbe      

Dmitrijs Rodionovs

Rita Strode

Anatolijs Gržibovskis

Aivars Broks

Natālija Petrova

Jurijs Zaicevs

Viktors Pučka

Nikolajs Ignatjevs

 

Protokoliste - Finanšu nodaļas referente Ināra Bebriša, tālr.: 654-04383

 

Sociālo jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 11.jūlija lēmumu nr.271 (prot.nr.17, 4.&)

Grozījumi: 14.11.2013. lēmums nr.501; 10.03.2016. lēmums nr.90.

 

Komitejas priekšsēdētājs

Pēteris Dzalbe

 

Komitejas locekļi:

Jānis

Dukšinskis

Nikolajs

Ignatjevs

Aleksandrs

Samarins

Reinis

Joksts

Vladislavs

Bojarūns

Vladimirs

Borisjonoks

 

Protokoliste - Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Elīna Fjodorova, tālr.: 654-04368

 

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 11.jūlija lēmumu nr.271 (prot.nr.17, 4.&)

Grozījumi: 24.10.2013. lēmums nr.462; 14.11.2013. lēmums nr.504; 10.09.2015. lēmums nr.359;    

                 10.03.2016. lēmums nr.90.

 

Komitejas priekšsēdētājs

Jānis Dukšinskis

 

Komitejas locekļi:

Anatolijs Gržibovskis

Aivars Broks

Viktors Pučka

Jurijs Zaicevs

Reinis Joksts

 

Protokoliste - Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Elīna Fjodorova,  tālr.: 654-04368

 

Mājokļu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu nr.296 (prot.nr.18, 21.&)

Grozījumi: 14.11.2013. lēmums nr.502; 14.08.2014. lēmums nr.399

 

Komitejas priekšsēdētājs

Vladislavs Bojarūns

 

Komitejas locekļi:

Pēteris

Dzalbe

Rita

Strode

Aleksandrs

Samarins

Reinis

Joksts

Jurijs

Zaicevs

Dmitrijs

Rodionovs

 

Protokoliste - Īpašuma pārvaldīšanas departamenta īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas nekustamā īpašuma vecākā speciāliste Žanna Dubovska, tālr.: 654-04359

 

Īpašuma komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu nr.296 (prot.nr.18, 21.&)

Grozījums: 10.03.2016. lēmums nr.90

 

Komitejas priekšsēdētājs

 Pēteris Dzalbe

 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Nikolajs Ignatjevs

Komitejas locekļi:

Jurijs

Zaicevs

Aivars

Broks

Vladimirs

Borisjonoks

Protokoliste - Īpašuma pārvaldīšanas departamenta nekustamā īpašuma nodaļas īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste

Marika Gabrunova, tālr.: 654-04352