Jautājumi domei

"Kurās pilsētas vietās var tirgot  pašaudzētus ziedus, meža un dārza ogas? --------------------------------------------- Esošais atkritumu apsaimniekošanas operators man atsūtīja rēķinu uz 3 mēnešiem uz priekšu, bet es dzirdēju, ka tagad atkritumus izvedīs pašvaldības spēkiem, kā man rīkoties?  "

Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Komitejas, komisijas, darba grupas

Komitejas, komisijas, darba grupas

Domes pastāvīgās komitejas

 

Finanšu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.jūnija lēmumu nr.353 (prot.nr.16, 4.&)

 

Komitejas priekšsēdētājs

Andrejs Elksniņš

 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Rihards Eigims

 

Komitejas locekļi:

Aivars

Broks

Anatolijs

Gržibovskis

Līvija

Jankovska

Valērijs

Kononovs

Mihails

Lavrenovs

Igors

Prelatovs

Helēna

Soldatjonoka

Aivars

Zdanovskis

 

Protokoliste - Finanšu nodaļas referente Ināra Bebriša,

                        K.Valdemāra iela 1, 307.kabinets,  tālr.: 654-04383,

 

Sociālo jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.jūnija lēmumu nr.353 (prot.nr.16, 4.&)

 

Komitejas priekšsēdētāja

Marjana Ivanova-Jevsejeva

 

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks

Rihards Eigims

 

Komitejas locekļi:

Anatolijs

Gržibovskis

Reinis

Joksts

Igors

Prelatovs

Helēna

Soldatjonoka

Aivars

Zdanovskis

 

Protokoliste - Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Elīna Fjodorova,

                       K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets, tālr.: 654-04368                                                    

 

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.jūnija lēmumu nr.353 (prot.nr.16, 4.&)

Komitejas priekšsēdētāja

Līvija Jankovska

 

Komitejas priekšsēdētājas vietniece

Marjana Ivanova-Jevsejeva

 

Komitejas locekļi:

Jānis

Dukšinskis

Anatolijs

Gržibovskis

Inguna

Kokina

Mihails

Lavrenovs

Aivars

Zdanovskis

 

Protokoliste - Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Elīna Fjodorova,

                       K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets tālr.: 654-04368

 

Mājokļu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.jūnija lēmumu nr.353 (prot.nr.16, 4.&)

 

Komitejas priekšsēdētājs

Mihails Lavrenovs

 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Igors Prelatovs

 

Komitejas locekļi:

Rihards

Eigims

Marjana

Ivanova-Jevsejeva

Reinis

Joksts

Helēna

Soldatjonoka

Aivars

Zdanovskis

 

Protokoliste - Īpašuma pārvaldīšanas departamenta īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas

                        nekustamā īpašuma vecākā speciāliste Žanna Dubovska,

                       K.Valdemāra iela 1, 5.kabinets, tālr.: 654-04377

 

Īpašuma komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.jūnija lēmumu nr.353 (prot.nr.16, 4.&)

 

Komitejas priekšsēdētājs

Rihards Eigims

 

 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Mihails Lavrenovs

 

Komitejas locekļi:

Valērijs

Kononovs

Jānis

Lāčplēsis

Igors

Prelatovs

 

Protokoliste - Īpašuma pārvaldīšanas departamenta nekustamā īpašuma nodaļas

                        īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas

                       nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste Marika Gabrunova,

                      K.Valdemāra iela 1, 4.kabinets, tālr.: 654-04352

     

 

Attīstības komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumu nr.365 (prot.nr.19, 2.&)

 

Komitejas priekšsēdētājs

Valērijs Kononovs

 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Igors Prelatovs

 

Komitejas locekļi:

Marjana

Ivanova-Jevsejeva

Līvija

Jankovska

Inguna

Kokina

 

Protokoliste – Attīstības departamenta referente Elīna Pūga,

                        K.Valdemāra iela 13, 206.kabinets, tālr.: 654-76064

 

 

 

Pilsētas saimniecības komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumu nr.365 (prot.nr.19, 2.&)

 

Komitejas priekšsēdētājs

Igors Prelatovs

 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Valērijs Kononovs

 

Komitejas locekļi:

Aivars

Broks

Rihards

Eigims

Mihails

Lavrenovs

 

Protokoliste - Īpašuma pārvaldīšanas departamenta īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas

                        nekustamā īpašuma vecākā speciāliste Žanna Dubovska,

                       K.Valdemāra iela 1, 5.kabinets, tālr.: 654-04377


Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu (lēmums Nr. 365)

 Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu (lēmums Nr. 353)

Par Daugavpils pilsētas domes administratīvās komisijas ievēlēšanu 

DOMES PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS 

Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums
Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums

Daugavpils pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas nolikums
Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas NOLIKUMS
PILSĒTBŪVNIECĪBAS un VIDES KOMISIJAS NOLIKUMS
Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas nolikums
Veselības aprūpes plānošanas komisijas nolikums
Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komisijas nolikums
Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisijas nolikums 

Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu, sapulču, gājienu un piketu pieteikumu izskatīšanas komisijas nolikums

DOMES DARBA GRUPAS