Jautājumi domei

"Kurās pilsētas vietās var tirgot  pašaudzētus ziedus, meža un dārza ogas? --------------------------------------------- Esošais atkritumu apsaimniekošanas operators man atsūtīja rēķinu uz 3 mēnešiem uz priekšu, bet es dzirdēju, ka tagad atkritumus izvedīs pašvaldības spēkiem, kā man rīkoties?  "

Uzdod jautājumu!
Sākums | Aktualitātes | Latvijai - 100

Latvijai - 100

Biedrība „Latvijai- 100”          


Biedrības „Latvijai -100” valde

Biedrības „Latvijai -100” statūti

ATKLĀTAIS METU KONKURSS AR UZAICINĀTAJIEM DALĪBNIEKIEM

“Latvijas simtgadei un Latvijas valsts tapšanai veltīta vides objekta izveide Daugavpilī, Vienības dārzā”

 

KONKURSA RĪKOŠANAS PAMATS, MĒRĶIS UN VIETA

 1. KONKURSA RĪKOŠANAS PAMATS

2012. gada 1. jūlijā Daugavpils Latviešu biedrība sadarbībā ar poļu, krievu, ukraiņu baltkrievu, lietuviešu un ebreju Nacionālajām Kultūras biedrībām pieņēma lēmumu par Latvijas valsts simtgades pieminekļa celšanu Daugavpilī. Šo lēmumu atbalstīja arī Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisija. 2013. gada 26. aprīlī Daugavpils pilsētas dome, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. punktu un 95. pantu pieņēma lēmumu par biedrības „Latvijai-100” dibināšanu, kura būtu tiesīga veikt visu organizatorisko un finanšu piesaistes darbību pieminekļa celšanā. Līdzīgu lēmumu 2013. gada 16. maijā pieņēma arī Daugavpils novada dome. Abas pašvaldības kļuva par biedrības „Latvijai-100” dibinātājām. 2013. gada 17. maijā tika izstrādāti biedrības „Latvijai-100” statūti un 2013. gada 3. jūnijā biedrība bija reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.

2. KONKURSA TEMATS, MĒRĶIS UN VIETA

      2018. gadā tiks atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas 100 gadu jubileja. Tas ir nozīmīgs datums Latvijas sarežģītajā vēsturē un lieli svētki tās cilvēkiem. Valsts jubileju svinēs katrs cilvēks savā sirdī un savā ģimenē, visos Latvijas novados un pilsētās. Daugavpils ir otra lielākā Latvijas pilsēta, kurā dzīvo dažādu tautību cilvēki. Daudziem no viņiem Latvija nav etniskā dzimtene, par tai piederīgiem viņi kļuva vēstures procesu gaitā. Daugavpilī, tāpat kā citur Latgalē, cilvēki tiecas uz savstarpēju saprašanos un saticību, mūs vieno kopējais vēsturiskais liktenis un kopējās rūpes par mūsu valsti, tās nākotni. Mēs, lai arī dažādi domājošie, visi esam piederīgi Latvijas Republikai.

Tādēļ Daugavpilī ir nepieciešams visu tautību Latvijas cilvēkus saliedējošs piemineklis vai vides objekts, pie kura valsts svētkos un citos svarīgos brīžos mēs varētu pulcēties kopā, vai arī katrs personīgi varētu nolikt ziedus, apliecinot godu un cieņu savai valstij. Piemineklim/vides objektam nav jābūt tikai ar kultūrvēsturisko saturu un attiecīgu simboliku, kas katrai tautībai ir sava. Piemineklim/vides objektam ir jāsimbolizē Latvijas valstiskuma ideja un Latvijas Republika kā valsts, kas tapa 100 gadu atpakaļ un pirmo reizi vēsturē nodrošināja saviem dažādu tautību pilsoņiem demokrātiskās tiesības. Tam ir jābūt objektam un vietai, kur atcerēties Latvijas valsts tapšanas vēsturi un godināt Daugavpils iedzīvotāju ieguldījumu mūsu valsts tapšanā un stiprināšanā (Rainis, Rihards Zariņš, dažādu tautību politiķi, karavīri, sabiedriskie, saimnieciskie un kultūras darbinieki – V. Seile, M. Kaļistratovs, J. Veržbickis, J. Volonts, J. Balabkins, A. Mitrofanovs u.c.), kā arī smelties iedvesmu nākotnes iecerēm.

KONKURSA MĒRĶIS – rast iespējami labāku māksliniecisko risinājumu Latvijas valsts simtgades piemineklim/vides objektam, kas iemūžinātu Latvijas tautai svarīgāku notikumu – savas valsts izveidošanu. Biedrība aicina izvēlēties devīzi „Saules mūžu Latvijai!”, kas atspoguļo gan saikni ar pagātni, gan nākotnes redzējumu, kā arī pieļauj plašas interpretācijas iespējas, izvēloties kā tradicionālus, ta arī modernus izteiksmes līdzekļus.

PIEMINEKLIM/VIDES OBJEKTAM JĀATRODAS DAUGAVPILS CENTRĀ, lai simboliski apliecinātu Latvijas valsts nozīmīgumu Latvijas tautas liktenī, kā arī lai tas būtu visiem ērti pieejams. Pieminekļa/vides objekta atrašanās vietu Vienības dārzā (kvartālā starp Vienības, Parādes, Teātra un Rīgas ielu) atbalstījusi Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisija, bet 2015. gada 24. septembrī – Daugavpils dome (lēmums Nr. 393). Būtiski, lai pieminekļa atrašanās vieta Vienības dārzā būtu stilistiski saistīta ar Vienības laukumu, kur notiek militārās parādes, masu pasākumi un citas norises. Kopā ar Vienības laukumu šī teritorija varētu veidot vienu kopīgu ansambli, jo tā atrodas uz Daugavpils vēsturiskā centra ass. Teritorijas plānojumā būtu vēlams paredzēt iespēju rīkot publiskus pasākumus arī pie paša objekta. Pieminekļa/vides objekta mērogam un vizuālajam tēlam vajadzētu būt tādam, lai ikkatram rastos asociācijas ar Latviju un piederības sajūta kļūtu stiprāka. 

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa

Teritorijas plānotā izmantošana

Fotofiksācija 

Topogrāfija