Jautājumi domei

"Pagājušajā gadā Ziemassvētku noformējumu konkursā ieguvām balvu, vai šogad arī būs izsludināts konkurss     "

Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-04-2015

Lielā Talka Cēsu ielas pagalmā 2015


Versija ar bildēm

Ir agrs rīts, Lielās Talkas pagalmu kustības aktīvisti ir ieradušies pagalmā un novērtē izdarāmo darbu daudzumu, iespējas un galvenās problēmvietas, atliek galvenos izmērus plānotajiem apjomiem un noskaņojas darbam. Talkas dienā paveicamo darbu apjoms ir milzīgs. Ir nelielas bažas par laikapstākļiem un iespējām plānotos darbus pabeigt laikā.

 Pagalms ir pilns ar mašīnām un nav pārliecība, ka izdosies pierunāt iedzīvotājus pārvietot tās ārpus iekšapgalma, kur veidosim stādījumus, norobežojošās sētiņas un citus atraktīvus elementus. Idejas ir daudz, projekts ir pabeigts un izgājis visas institūcijas, lai varētu veikt pagalma labiekārtošans darbus. Aktīvisti ir paveikuši apjomīgu plānošanas procesu, organizējot materiālu sagādi, piesaistot palīgus un labvēļus, kas ne tikai iesaistījās pagalma tapšanā Lielās Talkas dienā, bet arī palīdzēja ar nepieciešamajiem instrumentiem, materiālu sagādi, padomu un atbalstu.

Parādās pirmie iedzīvotāji un ir skaidrs, ka bažām nav pamata, sāk spīdēt saulīte un mašīnas pamazām sāk atbrīvot darbam nepieciešamo teritoriju. Pagalms piepildās ar cilvēkiem, bērni rotaļājas un iepazīst sagatavotos instrumentus, lai vēlāk varētu tos likt lietā. Iedzīvotāji kopā ar aktīvistiem organizējas un sadala pienākumus. No rīta sazīmētie apjomi lieliski palīdz organizēt iedzīvotāju grupas, atrodot tiem nepieciešamos instrumentus, materiālus, izstāstot plānu un dienas gaitā paredzētās aktivitātes.

Parādās pirmās kravas ar materiāliem un darbs var sākties. Izkrāmēt, atrast vietu, kur materiālus var nolikt, vienmērīgi izdalīt tos pa visu teritoriju. Darbi raiti rit uz priekšu, jo iedzīvotāju atsaucība ir liela. Gan bērni gan pieaugušie aktīvi iesaistās visos tiem uzticētajos uzdevumos.

Līdz pusdienlaikam ir skaidrs, ka rezultāts tiks sasniegts pienākot tumsai un tā arī ir. Pagalms pamazām piepildās ar saules sārto gaismu. Saule pamazām pazūd skatam aiz koku galotnēm un pagalmā ir iestājies miers. Dienas laikā tas ir pārvērties. Ne tik daudz labiekārtojuma elemeti ir tie, kas rada šo burvību, bet pagalmā dzirdamās bērnu čalas, iedzīvotāji ar bērniem iziet vakara pastaigā, parādās jaunieši ar maziem kucēniem, savukārt kaķis nesaprot, kur ir nokļuvis, jo ierastā vide šķiet nedaudz mainījusies, mazākie bērni ir draudzīgi sasēduši spontāni tapušajā “štābiņā” un dalās dienas laikā piedzīvotajā. Cēli pagalma vidū stāv egle un līdzās tai ieva. Katrs elements pagalmā nes līdzi stāstu, kuru daudzi no mums atcerēsies vēl ilgi. Galvenais mērķis ir sasniegts, iedzīvotāji ir aktivizējušies un dienas laikā ieraudzīja, ka kopā tik daudz var paveikt!

Pagalms ir vieta, kur veidojas sabiedrība, tā ir vieta, kur izaug mūsu bērni, vieta, kur mēs pavadām dienas atlikušo daļu, kas atvēlēta atpūtai pēc darba dienas steigas. Tā ir vieta, kur gūt mieru un harmoniju, būt tuvāk dabai, būt tuvāk līdzcilvēkiem, iepazīties ar kaimiņiem un bērniem, rotaļāties savā starpā. Tā ir vieta, kur vienam otru motivēt un kļūt par labiem draugiem un palīgiem, vieta, kur kļūt par priekšzīmīgiem iedzīvotājiem savai pilsētai, veidojot skaistāku sabiedrību kopumā.   

Mēs novēlam katram pagalmam gan tiem, kas šogad piedalījās Lielās Talkas Pagalmu konkursā Daugavpilī, Rīgā, Jelgavā, Vecpiebalgā gan pagalmiem pārējās Latvijas pilsētās neapstaties un kopā, kaimiņiem apvienojoties, radīt brīnumu, kā tas ir izdevies mūsu pagalmā. Cēsu ielas pagalms paliks ilgi atmiņā un mēs būsim vienmēr priecīgi atgriezties, lai satiktu draudzīgos pagalma bērnus un atsaucīgos iedzīvotājus, sniegtu atbalstu vai dalītos ar noderīgu padomu pagalma tālākai uzlabošanai!

Bez sponsoru palīdzības nebūtu iespējamas Cēsu ielas pagalma pārvērtības un nākotnē plānoto procesu uzsākšana. Vislielākā pateicība ir jāizsaka mūsu sponsoriem un draugiem SIA “GJENSIDIGE”, kuri finansēja visus izdevumus nepieciešamo materiālu iegādē un aktīvi piedalījās Lielās Talkas dienā pagalma labiekartošanā. Par stādiem un košumu rūpējās SIA “Latvijas Valsts meži”, kas piešķīra visus nepieciešamos augu stādus, neskatoties uz lielo apjomu, kuru bijām paredzējuši pagalma norobezojošo dobju veidošanā, kas šobrīd ir galvenais akcents Cēsu ielas pagalmā. Augi nav vienīgie, kas pagalmu padarīja krāšņāku. Esošie soliņi ir pārtapuši krāsainos mākslas objektos, pateicoties SIA “Paint ECO” dāvinātajām krāsām, kuras plašu atsaucību guva tieši bērnu vidū, kas bija galvenie mākslinieki mūsu pagalmā.

Savukārt bez organizatoru palīdzības nebūtu iedomājama aktīvisu atrašana un iesaistīšana dažādos Latvijas pagalmos. Tāpēc gaišus vēlējumus ir pelnījuši arī pasākuma galvenie vaininieki biedrība “Pēdas LV”, kuri kopā ar Latvijas Ainavu arhitektu savienību un Jauno Arhitektu kustību ir spējuši vairāku gadu garumā noorganizēt tik plašu vērienu guvušu pasākumu.

Izsakām lielu pateicību par atbalstu projekta tapšanā un nepieciešamo materiālu sagādē Daugavpils pilsētas domei, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un Būvniecības departamentam, pašvadības uzņēmumam SIA “Labiekārtošana D”, pašvaldības uzņēmumam “Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” un citiem labvēļiem, kas vēlējās palikt anonīmi, bet ir pelnījuši pateicību.

Visbeidzot Daugavpils Cēsu ielas 14, 16, 16A pagalma iedzīvotāji ir pelnījuši vislielāko uzslavu par aktīvu iesaistīšanos sava pagalma labiekārtošanas procesos, sākot ar pieteikuma sagatavošanu Lielās Talkas Pagalmu konkursam un aktīvu kopā sanākšanu dažādos projekta ideju izstrādes posmos, aktīvi līdzdarbojoties Lielajā Talkā un plānojot nākamās talkas dienas, kuras laikā, kopā pabeigsim pagalmā nepagūtās lietas- basketbola groza un futbola vārtu atjaunošanu, pievilkšanās stieņa uzstādīšanu, norobežojošo elementu atjaunošanu un citus mazos dabiņus, kuri būs par ieganstu vēlreiz visiem kopā sanākt un nosvinēt kopā būšanu! Pagalmā viss ir tikai sācies un jau skaidri ir zināmi nākamie uzdevumi, kas kopīgiem spēkiem ir jāpaveic. Ir izrādīts atbalsts no dažādām instancēm un izteikti solījumi atbalstam materiālu sagādē, lai iedzīvotāji turpinot līdzdarboties varētu pabeigt Lielās Talkas dienā iesākto.

 Paldies par kopā būšanas prieku un doto iespēju radoši izpausties nu jau mūsu Cēsu ielas 14, 16, 16A pagalmā!

 Lielās Talkas pagalmu kustības aktīvisti,

Latvijas Lauksaimniecības universtitātes

Ainavu arhitketūras un plānošanas studiju programmas

4. kursa studenti:

 

Alise Smišļajeva

Lolita Hercoga

Madara Sildega

Rūdolfs Feldmanis

Mentors: Ilze Janpavle

 

Izdarītais Cēsu ielas 14, 16, 16A pagalmā, Daugavpilī 2015. gada 25.aprīlī

            Visu aprakstīt nav iespējams ir jābrauc ciemos un jāskatās pašiem, bet rezultātu vislabāk spēs novērtēt tie, kuri pagalmā ir bijuši pirms Lielās Talkas. Pagalms jau tad izstaroja tādu maģisku burvību, kurā katru reizi iegriežoties bija dzirdamas bērnu čalas.

            Bērni Cēsu ielas pagalmā raksturo tā patieso būtību. Šī ir vieta, kas katru brīvu brīdi ir  piepildīta un vieta, kas mainās bērniem kopā izdomājot visdažādākās idejas. Talkas dienā idejas bērniem netrūka!

Parastās ievas stādīšana: bērni kopā nolēma, ka viens koks, kuru iestādīs pagalmā īpaši tam paredzētā vietā, būs viņu koks. Tad nu visi ķērāmies pie darba. Jaunieši palīdzēja izrakt bedri, bērni ar maziem spainīšiem nesa melnzemi, katrs centās kaut nedaudz piedalīties kociņa laistīšanā, lai katrs būtu pielicis pūles stādīšanas katrā posmā. Tajā brīdī varēja redzēt, ka pagalmā būs arī nākotnē iedzivotāji, kuriem rūpēs vide un kopā būs gatavi to uzlabot.   

Operācija “štābiņš”: Pagalma tapšana nebūtu iedomājama bez spontāniem lēmumiem un daudziem kompromisiem. Viens no pārsteigumiem, kamēr pieaugušie aktīvi rosījās pie norobežojumu izveides, augu stādīšanas un sienas krāsošanas, bērni nevienam nemanot, iemanījās sākt “štābiņa” būvniecību. Sākotnēji bija iecerēts liels kuģis ar mastu un stūri priekšgalā pašā pagalma vidū. Arī bērni māk iziet uz kompromisu un šajā reizē tā bija vietas izvēle. Nedaudz vecākiem un pagalma jaunajiem draugiem piepalīdzot tapa neliela bērnu rotaļu vieta, kuras autori un realizētāji ir paši bērni. Viņiem bija viens noteikums, “štābiņu” varēs izmantot tikai tie bērni, kuri piedalīsies tā būvniecībā. Tad nu sapulcējās visi bērni, kuri mēdz rotaļāties pagalmā un tapa vēl viens brīnums ievu paēnā.

            Ziemassvētku eglīte: Kamēr bērni stādīja parasto ievu, vecāki kā pirmo koku pagalmā paspēja iestādīt Aso egli var. 'Glauca' (Picea pungens var. 'Glauca'). Kas cits ja ne vecāki gādās par skaistiem Ziemassvētkiem un tradīciju turpināšanau jeb eglītes sagādāšanu. Pagalmā līdz šim iedzīvotāji katru gadu līdzās vietai, kurā tagad krāšņi aug asā egle, uzstādīja no meža vestu Ziemassvētku egli, kuru kopīgiem spēkiem izrotāja un šogad tā priecēja pat līdz Lielajai Talkai. Tā kā tā bija griezta egle mežā, mēs nolēmām pagalmā paredzēt īstu egli, kura nebūtu katru gadu no jauna jāsagādā, bet iedzīvotāji varētu rūpēties par to visa gada garumā, vērojot kā tā aug un attīstās, katru gadu mainoties tās rotājumiem.

             Augu norobežojums: Pagalms pirms Lielās Talkas bija haotiski organizēts. Mašīnas stāvēja zaļajā zonā, izbraukāja segumus gar sporta ierīcēm un pats galvenais bojāja esošo koku saknes regulāri liekot tām virsū automašīnas. Lai to ierobežotu, mēs plānā paredzējām dekoratīvus norobežojumus, kurus arī īstenojām ar nelielām nobīdēm no plāna Lielās Talkas dienā.               

Pagalmā viens no uzdevumiem bija ienest tajā krāsas. Pagalma aktīvisti ieraugot pagalmam līdzās divas baltu ķieģeļu ēkas saprata, ka lai panāktu labāku efektu un iedzīvinātu pagalmu, sienām ir jābūt krāsainām. Vienā no pirms talkas tikšanās reizēm mēs sarīkojām konkursu par to, kādu pagalmu bērni vēlētos redzēt. Vairāki bērni iesniedza savus zīmējumus un izejot no iesniegtajām skicēm, apvienojot ar studentu radītajām skicēm tapa divas krāsotas sienas, kas jau priecē pagalma apmeklētāju acis. Lai gan sienu plānots pabeigt pilnībā nākamajā tikšanās reizē, pagalms jau ir ieguvis krāšņu rotu. Bez tam arī soliņi ir nokrāsoti un tagad izskatās daudz radošāk un košāk.

Sols apkārt kokam: Pagalmā aug skaists koku pudurs, zem kura lapotnes vasarā ir patīkama ēna, kur var gūt veldzējumu. Bija plānots uzstādīt divus solus, bet tā kā process ir pietiekami sarežģīts, Lielās Talkas dienā visu realizēt nebija iespējams. Koku pudurā bija sakrituši lapotnē daudzi sausie zari, kurus kopā ar palīgiem izvācām, lai būtu droši un patīkami atrasties šajā mazajā oāzē.

Šīs un citas fotogrāfijas meklējamas adresē:   https://drive.google.com/folderview?id=0Bxb_9LNjb7O3fk5EcFJJSk5hTWhSbEZhWXNBT0xIMW5iYzFqWlNjX0c1ZWU2Tll5UnpDMGs&usp=sharing

 

Ainavu arhitketūras un plānošanas studiju programmas 4. kursa studentu iespaidi pēc Lielās Talkas darbiem. 

Alise Smišļajeva:

Uz Lielās Talkas pasākumu tiku pavisam nejauši. Šis nejaušais gadījums deva jauku iespēju ne tikai uzrasēt projektu, bet arī to realizēt. Ar projektu un daudziem padomiem mūsu studentu komandai palīdzēja mentore - Ilze Janpavle. Kā arī mums ļoti paveicās ar iedzīvotāju atsaucīgumu un vēlmi strādāt. Ir milzīgi liels prieks, ka uz talku atnāca ļoti daudz čaklu iedzīvotāju, kuri vēlējās padarīt savu pagalmu skaistāku. Visi palīdzēja ierīkot jaunus elementus līdz pat vēlam vakaram, neskatoties uz savu nogurumu. Darbs, kas tika paveikts, ir tā vērts! Ir vērts uzlabot un sakārtot apkārtni! Dienas beigās pagalmā staigāja tik daudz laimīgas sejiņas, ka pagalms viss spīdēja no sirsnīgiem smaidiem! 

Madara Sildega:

Saplānotie darbi bija daudz. Arī prātā domu daudz. Vai viss izdosies, vai visu paspēsim? Tomēr ierodoties pagalmā un saprotot, ka viss notiek pa īstam, mani nepameta doma, ka dienas beigās būs jūtams milzīgs gandarījums. Tas arī mudināja visas dienas garumā aktīvi darboties pagalmā. Arī bērnu smiekli, rotaļas, iedzīvotāju diskusijas un smaidi nelika domāt par padošanos. Kopumā visneticamākais šķita tas, ka šis patiesi labais darbiņš tika paveikts tik īsā laika posmā. Milzīgs paldies organizatoriem, atbalstītājiem, mentorei, darba komandai un, protams, jaukajiem pagalma iedzīvotājiem Daugavpilī, kas deva mums šo brīnišķīgo iespēju radīt viņu dzīves vidi patīkamāku un dzīvāku.

Lolita Hercoga:

Atgriežoties pagalmā dienā pēc talkas, pirmā doma bija – mēs esam izdarījuši tik daudz! Cilvēku lielā atsaucība, čaklās rokas, labās domas palīdzēja projekta realizācijai tikt tik tālu. Šī talka pašiem iedzīvotājiem paliks atmiņā, kā pasākums, kurš deva daudz jaunu pārmaiņu pagalmā un, domājams, būs kā motivācija turpināt savas idejas pagalma labiekārtošanā, kā atgādinājums, ka viņi to kopā var! Man pašai ir gandarījums, ka tiku iesaistījusies projektā un guvusi vērtīgu pieredzi.

Rūdolfs Feldmanis:

Dienai iesākoties nebija ne satraukuma, ne pārdomu, kas notiks, vai kas būs, jo skaidri bija zināms Talkas uzdevums, darāmie darbi, kā arī tas, kā tos paveikt. Lielais uztraukums un neizskaidrojamās sajūtas sākās iedzīvotājiem ierodoties. Nezinu ko ķert, kā rīkoties, bet liekām darba rokām atrodoties, darbs pie apgleznojamās sienas, man un apkārt esošajiem bērniem veicās, kā no rokas. Drīz vien jau ir jūtams gandarījums par vienas sienas gleznojuma pabeigtību! Negaidīts pārsteigums… bērni paši devas pie otras sienas un rīkojās. Darbi aizrāva un likās, ka diena ir pagājusi vien dažās minūtēs. Dienas beigās patīkams nogurums par padarīto un prieks par līdzdalību!
Atpakaļ