Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!




Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

17-01-2014

Ziņas par projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” īstenošanu


ERAF projekta  „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai”  Nr.3DP/3.6.1.1.0./09/IPIA/VRAA/016 ietvaros ir noslēgušies teritorijas labiekārtošanas darbi un būvdarbi Daugavpils Krievu vidusskola – licejā, Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils 1.speciālā pamatskolā, Daugavpils Ruģeļu pamatskolā, Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskolā, Daugavpils Centra ģimnāzijā, Daugavpils 11.pamatskolā, J.Raiņa 6.vidusskolā  un Daugavpils 13.-15.vidusskolā. Objekti 2013.gada decembrī ir nodoti ekspluatācijā.

Kopumā projekta ietvaros ir renovēti 18 objekti. Skolās ir uzstādītas pavisam 26 zibens aizsardzības sistēmas un ierīkotas 20 skolu ārējās videonovērošanas sistēmas.

Pēc renovācijas darbu veikšanas ir nodrošināta skolas ēku vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem – veikta skolu ieejas mezglu renovācija ar ārdurvju nomaiņu un pandusu ierīkošanu. Projekta ietvaros ir paaugstināta  skolu ēku energoefektivitāte, labiekārtota skolu pieguļošā teritorija: nomainīti nožogojumi, labiekārtoti sporta laukumi, renovēti ārējā apgaismojuma tīkli. 

ERAF projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” galvenais mērķis bija uzlabot pilsētas  iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, paaugstināt  skolu ēku energoefektivitāti un, labiekārtojot skolu pieguļošās teritorijas, izveidot drošu vidi. 

Projekta kopējais finansējums EUR 12 039 980,88.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

 

Informāciju  sagatavoja

Dagnija Briška

Daugavpils pilsētas domes

eksperte projektu jautājumos, tālr. 65476061,  dagnija.briska@daugavpils.lv




Atpakaļ