Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

07-08-2013

ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ziņas


 

 

 

Lielākā daļa no pirmsskolas izglītības ēkām ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un neatbilst spēkā esošajiem būvnormatīviem un citām mūsdienu prasībām. Rezultātā ir lieli siltuma enerģijas zaudējumi un zema ēku norobežojošo konstrukciju siltuma noturība.

Ar mērķi veikt Daugavpils pilsētas energoefektivitātes (enerģijas lietderīga izmantošana) paaugstināšanas pasākumus, tādējādi veicinot pilsētvides pieejamības un pievilcības attīstību, Daugavpils pilsētas dome piedalījās projektu konkursā, iesniedzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projekta pieteikumu „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”, kas paredz 8 (astoņu) Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēku rekonstrukciju.

Pēc projekta apstiprināšanas Daugavpils pilsētas dome ir parakstījusi Vienošanos ar sadarbības iestādi - Valsts Reģionālās Attīstības aģentūru (www.vraa.gov.lv ) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas paredzētas 2`837`101 LVL apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2`411`535 LVL (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 85`113 LVL (3% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām), kā arī Daugavpils pilsētas domes finansējums 340 453 LVL (12% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

Uz doto brīdi būvdarbi notiek Daugavpils 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē (Podnieku iela 1), Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestādē (Strādnieku iela 56), Daugavpils 15.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē (Ventspils iela 2a), Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestādē (Tukuma iela 47a). Augstāk minētajos objektos notiek ārsienu un cokola siltināšana, pirmā stāva jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni, siltumapgādes cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņa. Turklāt Daugavpils 15.speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei un Daugavpils 4.speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei jau ir veikti jumta pārseguma siltināšanas darbi. Būvniecības darbus veic SIA „BORG”.

Ir plānots, ka tuvākajā laikā tiks noslēgti uzņēmuma līgumi par rekonstrukcijas darbu veikšanu 1.pirmsskolas izglītības iestādē, 21.pirmsskolas izglītības iestādē, 23.pirmsskolas izglītības iestādē un 27.pirmsskolas izglītības iestādē.  

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši, līdz 2014.gada 31.decembrim.

 

Informāciju  sagatavoja:

Jeļena Karkova

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas eksperte projektu jautājumos

tālr. 65476061,  jelena.karkova@daugavpils.lv
Atpakaļ