Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

19-07-2013

Ziņas par projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošanu


 

Pagājušā gada oktobrī projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” Nr.3DP/3.6.1.1.0./09/IPIA/VRAA/016  ietvaros tika izsludināts iepirkuma konkurss - par izglītības iestāžu ēku jumtu un fasāžu renovācijas un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšanu.

            Iepirkuma procedūras rezultātā būvniecības līgumi par pilsētas 3 skolu ēku jumtu un fasāžu rekonstrukciju un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu tika noslēgti š.g. 15.aprīlī ar SIA „Ditton Būve” (objekts: Daugavpils 13. un 15.vidusskola), š.g. 29.aprīlī ar PS „VANPRO un NORDSERVISS” (objekts Daugavpils 11.pamatskola) un š.g. 30.aprīlī ar PS „VIORS LV” (objekts Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs).  Tehniskos projektus šīm skolām izstrādāja SIA „Nams”.

Vienlaikus turpinās būvdarbi šādos objektos: Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils Ruģeļu pamatskola, Daugavpils Krievu vidusskola - licejs, Daugavpils 1.speciālā pamatskola. Minētajos objektos būvdarbus veic SIA „TORENSBERG”, SIA „BELMAST BŪVE” un SIA „EM būve”.

Tajās skolās, kur ir pabeigti fasāžu siltināšanas darbi vai tuvākajā laikā tiks pabeigti fasāžu siltināšanas un renovācijas darbi,  notiek ārējas videonovērošanas kameru montāža un pieslēgšana. Visas videokameras ražotas pēc speciālā pasūtījuma  un tām izvēlēta īpaša nestandarta  krāsa. Ārējas videonovērošanas sistēmas ierīko SIA „Belam-Rīga”.

Jāpiebilst, ka Daugavpils J.Raiņa 6.vidusskolas, Daugavpils Ruģeļu pamatskolas un 10.vidusskolas (teritorijas labiekārtošana) objektiem ir uzsākta dokumentu kārtošana augstāk minēto objektu pieņemšanai ekspluatācijā.

ERAF projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” galvenais mērķis ir uzlabot pilsētas  iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, paaugstināt  skolu ēku energoefektivitāti un, labiekārtojot skolu pieguļošās teritorijas, izveidot drošu vidi. 

 

Projekta kopējais finansējums Ls  8 461 746.72

Projektu līdzfinansē ERAF 85%, Valsts 4.5%, Daugavpils pilsētas dome 10.5%.

 

 

Informāciju  sagatavoja

Jeļena Karkova

Daugavpils pilsētas domes

eksperte projektu jautājumos, tālr. 65476061,  jelena.karkova@daugavpils.lv

 

 Pielikums (foto)
Atpakaļ