Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

10-08-2018

Daugavpils pilsētas Sociālais dienests palīdz nodrošināt vides pieejamību personām ar invaliditāti (VIDEO)


Visā pasaulē un arī Latvijā aizvien pieaug to iedzīvotāju skaits, kam ir pārvietošanās ierobežojumi. Lai viņi justos ērti, sabiedrībai ir jārūpējas par vides pielāgošanu šo cilvēku vajadzībām.
Daugavpilī pakāpeniski uzlabojas vides pieejamība personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslos.
Pilsētas Sociālajā dienestā pastāvīgi griežas cilvēki ar lūgumu palīdzēt pielāgot viņu dzīvojamo namu un personīgā dzīvokļa vidi – uzbūvēt pandusus, uzstādīt pacēlājus, paplatināt durvju atveres utt.. Atbalsts tiek sniegts rindas kārtībā, ievērojot noteiktas prasības un nosacījumus.
 
Šāda veida pakalpojumu sniegšana ir paredzēta tikai personām ar I un II grupas invaliditāti, kuri pārvietojas ratiņkrēslā. Sociālajā dienestā ir jāiesniedz ergoterapeita atzinums, ģimenes ārsta izsniegts izraksts no medicīniskās kartes ar rekomendācijām, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.
Ir nepieciešama arī mājas iedzīvotāju piekrišana pandusa vai pacēlāja no 1. uz 2. stāvu uzstādīšanai. DzKSU palīdz organizēt mājas iemītnieku kopsapulci un savākt nepieciešamo parakstu skaitu, lai šis pakalpojums tiktu nodrošināts. 


Daugavpilī Jātnieku ielā 88 pēc šīs programmas jau ir uzbūvēts panduss. Mājā, kura atrodas Jātnieku ielā 89 divās kāpņu telpās un Šaurā ielā 28, ir uzstādīti pacēlāji.
Sīkāka informācija par šī pakalpojuma sniegšanas kārtību ir pieejama Sociālā dienesta mājas lapā www.socd.lv sadaļā ,,Sociālā palīdzība” vai individuāli griežoties Sociālajā dienestā Vienības ielā 8, 11. kabinetā.
Atpakaļ