Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

12-01-2018

2017.gada nogalē uzsākti Saules skolas jaunās ēkas būvdarbi


2017.gada nogalē tika uzsākti būvdarbi  vienā no lielākajiem infrastruktūras projektiem Daugavpilī  - Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2.

Pagājušā gada rudenī iegūtais Profesionālās izglītības kompetences centra statuss Saules skolai sniedza iespēju Daugavpils pilsētas domei iesniegt ERAF projektu  „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II kārta”  SAM 8.1.3. aktivitātē "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu", piesaistot skolas infrastruktūras izveidei ievērojamus Eiropas struktūrfondu līdzekļus.   

Iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā tika atjaunota Saules skolas vēsturiskā ēka. Šī projekta ietvaros tiks izbūvēta jaunbūve – vidusskolas mācību korpuss, kā arī rekonstruēta līdz šim ilgstoši pamestā ēka Saules ielā 2, izbūvējot telpas vizuālās mākslas nodarbībām un dizaina izglītības metodiskajam centram.

Būvdarbus objektā veic Daugavpils būvkompānija SIA Lagron, piesaistot vairākus apakšuzņēmējus.

Pateicoties labvēlīgiem laika apstākļiem, ir jau sākusies ēkas pamatu izveide, tuvākajā laikā tiks uzsākti atbalsta sienas pret Daugavas ielu izveides darbi. Būvdarbiem paredzētais  termiņš - 14 mēneši.  Plānots, ka  līdz 2019./2020.  mācību gada sākumam Saules skola varēs pilnībā uzsākt darbu tās vēsturiskajā teritorijā – kvartālā  starp Saules, Muzeju un Daugavas ielām. Pēc Bērnu mākslas skolas pārcelšanās no Muzeja ielas ēkas uz jauno ēku iecerēts projektu turpināt, pašreizējo Bērnu mākslas skolu pārbūvējot par dienesta viesnīcu.

 

Sagatavoja:

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola

Saules skola direktore Inguna Kokina                                                     

 

    
Atpakaļ