Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

11-12-2017

Par atkritumu apsaimniekošanu garāžu teritorijās Balvu, Avotu un Butļerova ielā


Ņemot vērā neapmierinošo sanitāro stāvokli garāžu teritorijās Balvu, Avotu un Butļerova ielās, Daugavpils pilsētas pašvaldība turpmāk no 08.12.2017. neveiks liela tilpuma metāla konteineru uzstādīšanu un atkritumu izvešanu šajās teritorijās, jo ir vērojama situācija par nesankcionētu atkritumu pievešanu konteineriem, kā rezultātā rodas to pārpildīšana un stihisko izgāztuvju veidošanās blakus šiem konteineriem.

Aicinām visas fiziskās un juridiskās personas, kuru valdījumā atrodas garāžu īpašumi iepriekš minētajās adresēs un kuri neveic garāžu teritoriju apsaimniekošanas maksājumus kādam no kooperatīviem, noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekotāju SIA “AADSO” (abonentu nodaļa atrodas Slāvu ielā 6, Daugavpilī).

Vienlaikus brīdinām tos garāžu īpašniekus, kas veic negodprātīgas darbības un izmet atkritumus garāžām pieguļošajās teritorijās – no 11.12.2017. tiks organizētas regulāras Pašvaldības policijas patruļas iepriekš minētajās garāžu teritorijās un pie teritoriju piegružošanas fakta konstatācijas un vainīgo personu identificēšanas tiks sastādīti administratīvie protokoli. Informējam, ka saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.16 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” 5.punktu pienākums veikt maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu rodas ar nekustamā īpašuma īpašumtiesību, valdījuma vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi.

                Papildus darām zināmu, ka Daugavpils pilsētas pašvaldībai nav pienākums apmaksāt negodprātīgu personu stihiski izmestos atkritumus, tādēļ norisināsies pakāpeniska garāžu īpašnieku apzināšana, noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu periodiska pārbaude un normatīvo aktu neievērošanas gadījumā tiks veiktas visas nepieciešamās darbības, lai katrs no atkritumu radītājiem norēķinātos par radīto atkritumu apsaimniekošanu.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”

 
Atpakaļ