Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-09-2017

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā


Saskaņā ar 29.08.2017. noslēgto līgumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk - AADSO), sākot no šī gada 1.oktobra AADSO uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā.                                                     

AADSO sniegs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, piemērojot tarifu 7,00 EUR (bez PVN 21%) par 1 m3 sadzīves atkritumu un šī maksa būs spēkā no 01.10.2017. līdz 31.12.2017. jeb līdz tam brīdim, kamēr nav stājušās spēkā izmaiņas Dabas resursu likumā noteiktajā nodokļu likmē un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajā tarifā.                                          

AADSO aicina savlaicīgi Daugavpils pilsētas fiziskās un juridiskas personas aizpildīt pieteikuma anketu līgumu noslēgšanai par atkritumu apsaimniekošanu vienā no šādiem veidiem:                                                                                                               

1) personīgi ierodoties AADSO abonentu daļā, kas atrodas Slāvu ielā 6, Daugavpilī un aizpildot pieteikuma anketu;                                                                               

2) aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt to pa pastu uz adresi - Slāvu iela 6, Daugavpils, LV – 5404;                                                                                                           

3) aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt to uz e-pasta adresi: aadso.ligumi@inbox.lv

 

Papildus darām zināmu, ka AADSO abonentu daļa laika posmā no 04.09.2017. līdz 30.11.2017. pieņem iedzīvotājus šādos pieņemšanas laikos:

Pirmdien: no plkst. 8.00 – 18.00 ;

Otrdien: no plkst. 8.00 – 19.00 ;

Trešdien: no plkst. 8.00 – 19.00 ;

Ceturtdien: no plkst. 8.00 – 17.00 ;

Piektdien: no plkst. 8.00 – 15.00                    

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AADSO  Abonentu daļu pa tālruņiem:  65449033, 65449032, mob.29636728 vai pa e-pastu aadso.ligumi@inbox.lv.

LĪGUMS par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā

PIETEIKUMS (fiziskajām personām)

PIETEIKUMS (juridiskām personām)

INFORMĀCIJA KLIENTIEM

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” sadzīves atkritumu izvešanas izmaksas līdz 31.12.2017.

 

Konteinera tilpums (m3)

Izvešanas biežums

Cena EUR (ar PVN 21%)

0,12

1

1,02

2

2,03

3

3,05

4

4,07

4,33 (5 nedēļas)

4,40

0,14

1

1,19

2

2,37

3

3,56

4

4,74

4,33 (5 nedēļas)

5,17

0,24

1

2,03

2

4,07

3

6,10

4

8,13

4,33 (5 nedēļas)

8,81

0,66

1

5,59

2

11,18

3

16,77

4

22,36

4,33 (5 nedēļas)

24,22

0,77

1

6,52

2

13,04

3

19,57

4

26,09

4,33 (5 nedēļas)

28,21

1,10

1

9,32

2

18,63

3

27,95

4

37,27

4,33 (5 nedēļas)

40,32

1 maiss (0,06 m3)

-

0,51

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AADSO  Abonentu daļu pa tālruņiem:  65449033, 65449032, mob.29636728 vai pa e-pastu aadso.ligumi@inbox.lv

Atpakaļ