Jautājumi domei

"Kā persona ar invaliditāti var saņemt pašvaldības dzīvokli?"

Uzdod jautājumu!
Sākums | Aktualitātes | Pašvaldības vēlēšanas 2017

Pašvaldības vēlēšanas 2017

Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisija paziņo

Deputātu kanditātu saraksti 2017.gada 3.jūnija Daugavpils pilsētas Domes vēlēšanām tiks pieņemti Daugavpils pilsētas domes 209.kabinetā sekojošā darba laikā:

18.aprīlī – 1300 - 1700 ;(iesniedzēju ierašanās secībā)

24.aprīlī – 1400 - 1800 . (iesniedzēju ierašanās secībā)

 

 No 2017.gada 19.aprīļa līdz 23.aprīlim (dienu iepriekš) deputātu kandidātu sarakstu iesniedzēji pa tālruni 28811230 var vienoties ar Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisiju par abpusēji izdevīgu deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas laiku.

 

Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas norēķina konta numurs
drošības naudas iemaksai, piesakot kandidātu sarakstu
2017.gada 3.jūnija Daugavpils pilsētas Domes vēlēšanām

Saņēmējs: Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisija
Reģ. Nr.: 90000530865
Banka: AS Citadele banka
Konts: LV08 PARX0000850062162

Drošības nauda par deputātu kandidātu sarakstu Daugavpils pilsētas Domes vēlēšanām ir EUR 210.00

Maksājuma dokumentā, ko iesniedz Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijai, jābūt norādītam:

1) persona, kas veikusi maksājumu;

2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;

3) kuras domes vēlēšanām drošības nauda iemaksāta;

4) datums, kad veikts maksājums.

Svarīgi!

Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.

Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Ieteikums! Iesniedzot sarakstu, aizpildīt un vēlēšanu komisijai iesniegt arī iesniegumu ar konta rekvizītiem, uz kuru atmaksāt drošības naudu.